logo-softwarestudio-2020-600

prezentacja
Studio WMS.net

Wstęp

Jako doświadczony specjalista  SoftwareStudio, chciałbym się podzielić moją wiedzą o systemach IT w magazynach. Dzisiejsze spotkanie to świetna okazja, żeby zobaczyć, jak można usprawnić Państwa operacje magazynowe.

Zaczniemy od omówienia naszego głównego tematu, czyli zaawansowanego oprogramowania magazynowego – systemu WMS.net.

Nasza technologia daje możliwość nie tylko usprawnienia codziennych działań, ale też zwiększenia precyzji zarządzania zapasami i poprawy ogólnej wydajności. System WMS.net to produkt stworzony na bazie lat doświadczeń i obserwacji, co sprawia, że jest nie tylko skuteczny, ale i prosty w obsłudze.

To może być kluczowy element w strategii rozwoju każdej firmy, która chce pozostać konkurencyjna na rynku.

Podczas prezentacji pokażę Państwu konkretne przypadki użycia naszego systemu, które zilustrują jego praktyczne zastosowania w różnych obszarach magazynowania.

Zapraszam do aktywnego udziału i zadawania pytań. To świetna okazja, żeby w pełni zrozumieć, jakie korzyści może przynieść Wam wdrożenie systemu WMS.net.

Zakres prezentacji

Spis treści

Kartoteki

Asortyment

Kartoteki towarowe są fundamentem każdego systemu magazynowego. Dzięki nim, każdy produkt w magazynie jest dokładnie zdefiniowany, sklasyfikowany i gotowy do szybkiego zarządzania. Nasz system WMS zapewnia zaawansowane i intuicyjne zarządzanie kartotekami towarowymi, co jest kluczowe dla efektywności operacyjnej każdej firmy.

Wprowadzanie i edycja danych

System WMS.net umożliwia łatwe wprowadzanie nowych produktów do kartoteki oraz szybką edycję istniejących danych. Możecie zarządzać informacjami o produkcie, takimi jak nazwa, kod, cena, dostawca, czy parametry fizyczne, takie jak waga czy wymiary. To wszystko dostępne jest z poziomu łatwego w obsłudze interfejsu.

Kody kreskowe i QR

System WMS wspiera technologie kodów kreskowych, co pozwala na automatyczne identyfikowanie i śledzenie produktów w magazynie. Integracja ta minimalizuje ryzyko błędów i przyspiesza wszystkie procesy magazynowe, od przyjęcia po wysyłkę towaru.

Zarządzanie stanami magazynowymi

Kartoteki towarowe są ściśle powiązane z funkcją zarządzania stanami magazynowymi. System automatycznie aktualizuje stan towarów na podstawie operacji magazynowych, co pozwala na real-time monitoring dostępności produktów i zapobiega nadmiernemu gromadzeniu zapasów lub ich brakom.

Historia zmian

W systemie zapisywana jest pełna historia zmian dla każdego towaru. Dzięki temu macie dostęp do informacji, kiedy i przez kogo produkt został zaktualizowany, co jest nieocenione dla audytów i zarządzania jakością.

Kontrahenci

Opcja "Kartoteki kontrahentów" służy do kompleksowego zarządzania informacjami dotyczącymi wszystkich partnerów biznesowych firmy, takich jak dostawcy, klienci, czy pośrednicy. Umożliwia ona wprowadzanie, aktualizację i przechowywanie wszelkich istotnych danych, takich jak adresy, dane kontaktowe, warunki handlowe, preferencje dotyczące dostaw oraz historię transakcji.

Wprowadzanie i edycja danych

Umożliwia użytkownikom dodawanie nowych kontrahentów do systemu oraz aktualizowanie istniejących informacji. Dzięki temu można łatwo zarządzać danymi takimi jak adresy, numery kontaktowe, informacje o działalności czy preferencje dotyczące dostaw.

Cennik

Ta funkcja pozwala na przypisanie i zarządzanie indywidualnymi cennikami dla różnych kontrahentów. Umożliwia to elastyczne podejście do warunków handlowych, oferowanie specjalnych cen lub rabatów dedykowanych konkretnym klientom czy dostawcom.

Podgląd

Funkcja podglądu umożliwia szybkie przeglądanie wszelkich informacji związanych z kontrahentem, włączając w to dane kontaktowe, historię transakcji, bieżące zamówienia i inne istotne detale. Jest to przydatne dla szybkiego dostępu do danych oraz podejmowania decyzji biznesowych.

Odbiorcy

Umożliwia zarządzanie informacjami o odbiorcach towarów, co jest szczególnie istotne w logistyce i dystrybucji.

Wydruk

Opcja pozwala wydrukować - eksportować do pliku pdf danych dotyczących wybranego kontrahenta.

Historia

Funkcja historii pozwala na śledzenie wszystkich transakcji i interakcji z konkretnym kontrahentem. Umożliwia to analizę trendów, ocenę współpracy i dostosowanie strategii biznesowych.

Pracownicy

Opcja "Kartoteki pracowników" służy do zarządzania danymi wszystkich pracowników zaangażowanych w operacje magazynowe. Umożliwia ona łatwe i szybkie wprowadzanie oraz aktualizację informacji o pracownikach, takich jak dane osobowe, stanowiska, uprawnienia czy historię zatrudnienia. Funkcjonalność ta jest kluczowa dla efektywnego planowania zasobów ludzkich, monitorowania ich wydajności oraz zarządzania dostępem do poszczególnych części systemu WMS.

Wprowadzanie i edycja danych

Podgląd

Odbiorcy

Historia

Przewoźnicy

Opcja "Kartoteki przewoźników" jest przeznaczona do zarządzania informacjami o firmach transportowych, które współpracują z magazynem w zakresie dostaw i wysyłek towarów. Umożliwia ona łatwe dodawanie, edytowanie i śledzenie danych dotyczących przewoźników, takich jak nazwa firmy, adres, dane kontaktowe oraz preferowane metody dostawy.

Wprowadzanie i edycja danych

Podgląd

Historia

Usługi

Służą do zarządzania i organizacji wszystkich usług związanych z operacjami magazynowymi. Funkcja ta umożliwia dokładne definiowanie, jakie usługi są oferowane w magazynie, takie jak przechowywanie, kompletacja, pakowanie, etykietowanie czy transport. Dzięki tej kartotece, można łatwo przypisywać konkretne usługi do odpowiednich zleceń, monitorować ich wykonanie oraz efektywnie zarządzać czasem i kosztami związanymi z ich świadczeniem.

Wprowadzanie i edycja danych

Cenniki

Historia

Lokalizacje

Opcja "lokalizacje magazynowe" w systemie WMS jest narzędziem zaprojektowanym do efektywnego zarządzania przestrzenią magazynową oraz optymalizacji procesów składowania towarów. Pozwala ona na precyzyjne definiowanie i zarządzanie miejscami, gdzie towary są przechowywane, co ułatwia szybkie lokalizowanie i dostęp do nich.

Wprowadzanie i edycja danych

Cenniki

Historia