logo-softwarestudio-2020-600

System reklamacyjny RMA.net

Sekrety systemu reklamacyjnego RMA.net

SoftwareStudio 2023

Grzegorz Ciebień
BDM
Małgorzata Grześkowiak
Product Owner

System RMA.net

Platforma reklamacyjna RMA.net oferuje bogaty zakres funkcjonalny. Poniżej najważniejsze obsługiwane obszary dla Twojego biznesu.

Reklamacje w sklepie stacjonarnym

Sprawna obsługa klienta po sfinalizowaniu sprzedaży jest równie ważna, jak działania prowadzące do samej transakcji. Dlatego też trudno wyobrazić sobie nowoczesną firmę, która nie ma dobrze zorganizowanego procesu zarządzania reklamacjami w sklepie stacjonarnym.

Obsługa klienta przez Internet

Przejrzysta polityka reklamacyjna, bezbłędna i sprawna jej realizacja jest jednym z czynników pozwalających na zbudowanie trwałych relacji z kontrahentami. Wsparciem w spełnieniu tych założeń jest system zarządzania reklamacjami on-line. Jego wdrożenie przyśpieszy i zautomatyzuje przyjmowanie zgłoszeń przez Internet.

Serwis wewnętrzny

Serwis wewnętrzny odgrywa ważną rolę w procesie reklamacyjnym, zarówno dla firm zajmujących się produkcją, jak i sprzedażą produktów. W ramach procesu reklamacyjnego serwis wewnętrzny może pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z reklamacjami w sposób szybki i skuteczny.
Serwis wewnętrzny może on pomóc w diagnozowaniu problemów związanych z produktem, które są przyczyną reklamacji. Dzięki temu możliwe jest szybkie i skuteczne rozwiązanie problemu, co z kolei przyczynia się do zadowolenia klientów i zwiększenia ich lojalności.

Serwis zewnętrzny

Wiele firm decyduje się na korzystanie z serwisu zewnętrznego, aby pomóc w zarządzaniu procesem reklamacyjnym i zapewnić, że klienci są zadowoleni z usług.
Serwisy zewnętrzne oferują różne usługi, w tym obsługę zgłoszeń reklamacyjnych, naprawy produktów, zwroty, wymiany oraz kontakt z klientami. Mogą one działać jako przedłużenie działu obsługi klienta firmy lub jako niezależna firma, która specjalizuje się w obsłudze reklamacji.

Producent, dostawca

W procesie reklamacji towaru producent oraz dostawca odgrywają ważną rolę, ponieważ są odpowiedzialni za jakość i bezpieczeństwo produktu oraz za zaspokojenie potrzeb klienta w przypadku reklamacji.
W przypadku wystąpienia problemów z produktem, producent udziela pomocy w zakresie rozwiązania problemu lub wymiany produktu. Przy pomocy platformy RMA.net może prowadzić wymianę informacji oraz decyzji dotyczącej reklamowanych pozycji.

Partner handlowy

Partnerzy handlowi, tacy jak dystrybutorzy lub hurtownie, mogą mieć wiedzę na temat produktów i ich specyfikacji oraz procesu dystrybucji, co może pomóc w szybszym i skuteczniejszym załatwieniu reklamacji. Mogą także udzielać pomocy technicznej i oferować alternatywne rozwiązania dla klientów, którzy zdecydują się na zwrot towaru.
Sklepy firmowe i partnerskie, które sprzedają produkty producenta, mogą również pomóc w załatwieniu reklamacji. Mogą przyjmować zwroty i wymiany produktów, a także oferować wsparcie techniczne i udzielać informacji na temat reklamacji.
Ważne jest, aby producent i dostawca utrzymywali dobrą relację z partnerami handlowymi, sklepami firmowymi i partnerskimi, aby zapewnić skuteczne rozwiązywanie reklamacji i zwiększyć zaufanie klientów do marki. Komunikacja i współpraca między wszystkimi stronami są kluczowe w procesie reklamacyjnym.

Kiosk w sklepie stacjonarnym

Zastosowanie samoobsługowego kiosku w sklepie stacjonarnym do rejestrowania reklamacji klientowskich może być korzystne dla wielu firm, które chcą usprawnić proces obsługi reklamacji. Kioski te pozwalają klientom na szybkie i wygodne zgłoszenie problemu z produktem bez konieczności oczekiwania w długiej kolejce do kasy lub obsługi klienta.
Jedną z głównych zalet kiosków samoobsługowych do rejestrowania reklamacji jest to, że klient może zrobić to w dogodnym dla siebie czasie, bez konieczności oczekiwania na dostępność pracownika obsługi klienta.
Kioski samoobsługowe również zapewniają wygodę dla klientów, ponieważ umożliwiają im wypełnienie formularza reklamacyjnego bezpośrednio na ekranie dotykowym, bez konieczności wypełniania papierowych formularzy lub wypełniania ich online. Klienci mogą również skanować kody kreskowe lub numery seryjne produktów, aby ułatwić i przyspieszyć proces weryfikacji produktów.

Funkcjonalności systemu

Reklamacje B2C

B2C oznacza Business to Consumer, czyli relacje biznesowe między firmami a konsumentami. W przypadku reklamacji B2C, konsument składa reklamację na produkt lub usługę, którą zakupił od danej firmy.
Reklamacje B2C mogą wynikać z różnych powodów, takich jak wady produktów, problemy z dostawą, problemy z jakością usługi, niezgodność z opisem, niezgodność z umową, itp. W przypadku reklamacji B2C, konsument ma prawo do złożenia reklamacji i domagania się od firmy naprawy, wymiany produktu, zwrotu pieniędzy lub innego rozwiązania, które zaspokoi jego potrzeby.
Dla firm obsługa reklamacji B2C jest ważnym elementem budowania relacji z klientami i zwiększania ich zadowolenia. Dobra obsługa reklamacji może pomóc w zwiększeniu zaufania klientów do firmy i jej produktów, co może prowadzić do dalszych zakupów i poleceń produktów innym konsumentom. Z drugiej strony, złe obsługa reklamacji może prowadzić do negatywnych opinii o firmie i produktach oraz do utraty klientów.

Reklamacje B2B

Reklamacje w relacjach B2B (Business-to-Business) dotyczą produktów lub usług sprzedawanych między firmami. W przeciwieństwie do reklamacji B2C (Business-to-Consumer), w których konsument może dokonać zwrotu towaru bez podania przyczyny, reklamacje B2B wymagają zazwyczaj szczegółowego uzasadnienia.
Reklamacje B2B mogą wynikać z różnych przyczyn, takich jak niezgodność towaru z umową, problemy z jakością, opóźnienia w dostawie lub niewłaściwe zarządzanie zamówieniami. W takim przypadku, w zależności od umowy, kupujący może zwrócić towar, zwrócić się o wymianę, otrzymać zniżkę, rekompensatę za szkody lub rozwiązać umowę.

Reklamacje przedsprzedażne

Reklamacje przedsprzedażne to sytuacja, w której klient zgłasza reklamację dotyczącą produktu lub usługi przed dokonaniem zakupu. Mogą wystąpić w przypadku, gdy klient ma wątpliwości co do funkcjonalności, jakości lub zgodności z jego wymaganiami.
Reklamacje przedsprzedażne są ważne, ponieważ pozwalają klientowi na dokładne zapoznanie się z ofertą sprzedaży, a tym samym na uniknięcie rozczarowania i konieczności zwrotu towaru po zakupie. Dla sprzedawcy są one sposobem na zapobieganie niepotrzebnym zwrotom i negatywnym opiniiom klientów.

Oprogramowanie firmy SoftwareStudio

Studio RMA.net

Jest to nowoczesne rozwiązanie do prowadzenia reklamacji w firmach handlowych, dystrybucyjnych oraz produkcyjnych.

Reklamacje na stronie internetowej

Formularz www

Formularz reklamacji umieszczony na stronie internetowej jest ważnym narzędziem umożliwiającym klientom zgłoszenie swoich reklamacji w sposób szybki i wygodny. Dzięki niemu klienci mogą dokładnie opisać problem, dołączyć zdjęcia lub dokumenty potwierdzające reklamację oraz podać swoje dane kontaktowe.
Ważne jest także, aby formularz przesyłania reklamacji był zintegrowany z systemem zarządzania reklamacjami firmy. Umożliwia to jej szybszą i sprawniejszą obsługę. W ten sposób klienci otrzymają potwierdzenie złożenia reklamacji oraz będą mieli możliwość śledzenia jest statusu na kazdym kroku.

Status reklamacji

Śledzenie statusu reklamacji przez klientów jest istotnym elementem w procesie reklamacyjnym. Dzięki temu klienci mają możliwość monitorowania postępu swojego zgłoszenia i otrzymywania informacji na bieżąco.
Na stronie internetowej firmy, na której klient złożył reklamację, może być dostępny specjalny formularz, w którym klient wpisuje numer swojej reklamacji oraz swoje dane kontaktowe. Po wysłaniu formularza, klient otrzymuje informację o statusie swojego zgłoszenia - na przykład, czy jest ono w trakcie rozpatrywania, czy już zostało zakończone.
Takie narzędzie jest bardzo przydatne zarówno dla klienta, który ma łatwy dostęp do informacji o swojej reklamacji, jak i dla firmy, która może efektywnie zarządzać procesem reklamacyjnym i udzielać klientom szybkich odpowiedzi. W ten sposób możliwe jest zwiększenie zadowolenia klientów oraz poprawa wizerunku firmy.

Rozwiązanie webowe

Platforma Studio RMA.net opracowana jest w technologii webowej i może być obsługiwana przez dowolną popularną przeglądarkę internetową.

Proces reklamacji

Zgłoszenie reklamacji

W systemie RMA.net, użytkownik może łatwo utworzyć nowe zgłoszenie reklamacyjne, zidentyfikować powiązany z nim produkt, przypisać go do odpowiedniego kontrahenta i skonfigurować wymagane akcje.
Podczas tworzenia nowego zgłoszenia, użytkownik może zdefiniować typ reklamacji, opis problemu, datę zakupu i numer zamówienia. W przypadku, gdy użytkownik ma dostęp do historii klienta, może powiązać zgłoszenie z danym klientem i przeglądać jego wcześniejsze zgłoszenia.
Po utworzeniu zgłoszenia, system automatycznie generuje unikalny numer reklamacji i przypisuje go do odpowiedniego statusu. Dzięki temu użytkownik może łatwo śledzić postęp zgłoszenia i aktualizować jego status w razie potrzeby.

Przyjęcie reklamacji

Gdy zgłoszenie zostanie przyjęte do systemu, kontrahent otrzymuje powiadomienie o jego otrzymaniu. Następnie, użytkownik może podjąć odpowiednie działania w celu rozwiązania problemu, np. skontaktować się z klientem w celu uzyskania dodatkowych informacji lub zorganizować transport zwrotu produktu.
W sumie, proces zgłoszenia reklamacji i jej przyjęcia w systemie RMA.net jest kluczowym elementem w zarządzaniu reklamacjami. Dzięki temu użytkownicy mogą skutecznie i efektywnie zarządzać procesem reklamacyjnym, zapewniając tym samym zadowolenie klientów i zwiększając lojalność wobec firmy.

Rozpatrzenie reklamacji

Rozpatrzenie reklamacji w programie RMA.net polega na przetworzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez przedstawiciela firmy, który jest odpowiedzialny za rozpatrzenie reklamacji. Proces ten obejmuje kilka etapów.
 1. Weryfikacja zgłoszenia – Przedstawiciel firmy dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia, weryfikując między innymi dane klienta, dane produktu, a także daty zakupu i zgłoszenia reklamacji. W przypadku braku poprawności w danych lub niekompletnych informacji, klient zostaje poinformowany o potrzebie ich uzupełnienia.

 2. Analiza zgłoszenia – Przedstawiciel firmy analizuje zgłoszenie, weryfikując podstawy reklamacji i sprawdzając, czy zgłoszony problem kwalifikuje się do zwrotu lub naprawy.

 3. Decyzja – Na podstawie przeprowadzonej analizy przedstawiciel firmy podejmuje decyzję co do dalszych kroków w procesie reklamacyjnym. Decyzja ta może obejmować zwrócenie towaru, naprawę, wymianę, zwrot pieniędzy lub odrzucenie reklamacji.

 4. Realizacja decyzji – Po podjęciu decyzji, przedstawiciel firmy informuje klienta o jej treści oraz instrukcjach dotyczących dalszych kroków, takich jak przesłanie towaru do naprawy lub zwrotu.

 5. Aktualizacja statusu reklamacji – System RMA.net jest aktualizowany o postępach w procesie reklamacyjnym, co pozwala na śledzenie statusu reklamacji przez klienta.

 6. Zamknięcie zgłoszenia – Po zakończeniu procesu reklamacyjnego, zgłoszenie jest zamknięte, a klient otrzymuje informację o jego zakończeniu.

Elastyczność

Nowoczesne technologie i zgodność z aktualnymi standardami HTML5 pozwalają korzystać z systemu Studio RMA.net na dowolnej platformie: Microsoft Windows, Android oraz Apple Mac OS X czy iOS.

Komunikacja SMS oraz e-mail

SMS

Komunikacja z klientem za pomocą wiadomości SMS to jeden ze sposobów, które można wykorzystać w procesie reklamacyjnym. Jest to skuteczna i szybka forma kontaktu, która pozwala na bezpośrednią komunikację z klientem i przekazywanie mu ważnych informacji na bieżąco.
Przesyłanie wiadomości SMS może być wykorzystywane na różnych etapach procesu reklamacyjnego. Może to być np. potwierdzenie otrzymania zgłoszenia reklamacji, informacja o statusie postępowania z reklamacją, prośba o dostarczenie dodatkowych dokumentów czy informacja o zaakceptowaniu reklamacji.
Warto jednak pamiętać, że niektórzy klienci mogą nie preferować tego sposobu kontaktu lub mogą być zaniepokojeni otrzymywaniem wiadomości SMS z powodu ochrony prywatności. Dlatego warto dać klientom możliwość wyboru preferowanego sposobu komunikacji, takiego jak e-mail czy kontakt telefoniczny.

e-mail

Komunikacja z klientem za pomocą wiadomości e-mail jest jednym z podstawowych sposobów, które firmy wykorzystują do utrzymywania kontaktu z klientami, w tym także w kwestiach związanych z reklamacjami. Jest to skuteczny i niedrogi sposób na przekazywanie informacji, odpowiedzi na pytania i rozwiązywanie problemów.
Główną zaletą komunikacji za pomocą e-maili jest to, że umożliwia ona szybką i łatwą wymianę informacji z klientem bez potrzeby fizycznej obecności. Firmy mogą szybko odpowiedzieć na pytania klientów, przesłać dokumentację lub informacje dotyczące statusu reklamacji. Ponadto, e-maile są łatwe do przechowywania i archiwizowania, co umożliwia łatwe odnalezienie i przeglądanie poprzednich wymian wiadomości z klientem.
Ważne jest, aby firmy odpowiednio zarządzały komunikacją za pomocą e-maili, tak aby była skuteczna i efektywna. W tym celu można wykorzystać automatyzację procesu obsługi klienta, tak aby klienci otrzymywali szybkie odpowiedzi na swoje pytania i zgłoszenia reklamacyjne. Ponadto, warto pamiętać o przestrzeganiu standardów dotyczących ochrony danych osobowych, tak aby dane klientów były bezpieczne i chronione.

Dodaj załączniki i zdjęcia

Załączniki

Dodawanie załączników do reklamacji może być bardzo przydatne, ponieważ pozwala na przesłanie dowodów lub zdjęć produktu, które mogą pomóc w analizie i rozwiązaniu problemu. Załączniki mogą obejmować skany paragonów, zdjęcia produktu, filmy prezentujące problem lub inne dokumenty związane z reklamacją.
Wiele systemów RMA online umożliwia dodawanie załączników do zgłoszeń reklamacyjnych. Klienci mogą przesłać pliki w formatach takich jak JPEG, PNG, PDF lub MP4. System automatycznie przypisuje te pliki do odpowiedniego zgłoszenia, dzięki czemu są one łatwo dostępne dla pracowników obsługujących reklamacje.
Dodawanie załączników do reklamacji może pomóc w szybszym i bardziej skutecznym rozwiązaniu problemów. Pozwala to również na lepszą komunikację między klientem a firmą, ponieważ klienci mają możliwość przedstawienia swoich dowodów w formie plików cyfrowych, co może być bardziej wygodne niż wysyłanie ich tradycyjną pocztą lub dostarczanie osobiście.

Dokumentacja fotograficzna

Dodawanie zdjęć i dokumentacji fotograficznej zgłoszonego problemu jest bardzo pomocne w procesie rozpatrywania reklamacji. Umożliwia to lepsze zrozumienie natury problemu oraz ułatwia identyfikację przyczyny zgłoszonej reklamacji.
Klienci, którzy zgłaszają reklamację, powinni mieć możliwość dołączenia zdjęć lub innych dokumentów fotograficznych, aby pomóc firmie zrozumieć, co poszło nie tak. Na przykład, jeśli klient zgłasza problem z produktem, którego wygląd jest istotny, takim produktem może być odzież, obuwie lub meble, to zdjęcia będą nieocenioną pomocą w zrozumieniu natury problemu.
Zdjęcia i dokumentacja fotograficzna mogą być łatwo dodawane do formularza reklamacyjnego na stronie internetowej firmy lub za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej. To pozwala na łatwe przesłanie dokumentów z dowolnego miejsca, gdzie klient ma dostęp do internetu.
W dzisiejszych czasach, gdzie większość klientów korzysta z urządzeń mobilnych, dodawanie zdjęć i dokumentów fotograficznych do reklamacji staje się standardem. Firma, która nie oferuje takiej opcji, może stracić na konkurencyjności.

Notatki i dyskusje

Uwagi klienta i notatki wewnętrzne

Oprogramowanie RMA.net firmy SoftwareStudio oferuje funkcjonalność notatek i uwag do reklamacji, które umożliwiają łatwe śledzenie postępów w rozpatrywaniu zgłoszeń i udzielanie odpowiedzi klientom.

Dzięki notatkom i uwagom w systemie RMA.net, wszyscy pracownicy zaangażowani w proces reklamacyjny mają dostęp do informacji na temat reklamacji i mogą wprowadzać swoje uwagi i opinie. Dzięki temu możliwe jest szybsze i bardziej skuteczne rozpatrywanie zgłoszeń.

Oprócz notatek i uwag klienta, w aplikacji RMA.net istnieje możliwość dodawania opinii rzeczoznawcy. Rzeczoznawcy to specjaliści, którzy są w stanie dokładnie ocenić stan reklamowanego produktu i określić przyczyny jego usterki. Dzięki dodaniu opinii rzeczoznawcy do zgłoszenia reklamacyjnego, firma może lepiej zrozumieć problem i podjąć odpowiednie działania w celu jego rozwiązania.

Wszystkie notatki, uwagi i opinie rzeczoznawcy są zapisywane w systemie RMA.net i łatwo dostępne dla pracowników firmy w dowolnym momencie. Dzięki temu firma może zawsze śledzić postęp w rozpatrywaniu zgłoszeń i szybko reagować na wszelkie problemy lub opóźnienia w procesie reklamacyjnym.

Dyskusje

Funkcje dyskusji dotyczące reklamacji w programie RMA.net to narzędzia, które pozwalają użytkownikom na komunikowanie się i wymianę informacji związanych z konkretną reklamacją. Takie funkcje są bardzo przydatne w procesie rozpatrywania reklamacji, ponieważ umożliwiają szybką i skuteczną komunikację między różnymi osobami zaangażowanymi w ten proces.

Dzięki funkcjonalności dyskusji w systemie RMA.net użytkownicy mogą wprowadzać notatki i komentarze do zgłoszeń reklamacyjnych. Widoczne one są dla innych osób zaangażowanych w rozpatrywanie reklamacji. Mogą także przesyłać sobie pliki i dokumenty, np. zdjęcia produktów, skany faktur czy korespondencję e-mail.

Dzięki funkcjom dyskusji użytkownicy RMA.net mogą szybciej i sprawniej rozpatrywać reklamacje, ponieważ mają szybszy i łatwiejszy dostęp do potrzebnych informacji. Mogą również szybko i skutecznie reagować na nowe informacje i zmiany w procesie reklamacyjnym. Dzięki temu możliwe jest szybsze rozwiązanie problemów związanych z reklamacjami i zwiększenie satysfakcji klientów.

Serwis i naprawy

Rola serwisu

W programie RMA (Return Merchandise Authorization) serwis i naprawy odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu reklamacjami produktów. Oprogramowanie RMA.net firmy SoftwareStudio oferuje wiele funkcjonalności związanych z serwisem i naprawami, które pomagają firmom w skutecznym zarządzaniu reklamacjami.

Serwis i naprawy w programie RMA pozwalają na śledzenie procesu naprawy od momentu zgłoszenia reklamacji przez klienta aż do zakończenia naprawy i zwrotu produktu. Dzięki temu firma może śledzić każdy etap procesu naprawy i utrzymać klienta na bieżąco z postępami.

W ramach modułu serwisowego w RMA.net firma może zarządzać wszelkimi aspektami związanymi z serwisem produktów, w tym tworzyć i przypisywać zadania serwisowe do odpowiednich pracowników, planować czas naprawy, monitorować koszty i generować raporty. Moduł naprawczy umożliwia natomiast śledzenie naprawy produktu, kontrolę kosztów i dostępność części zamiennych.

Dodatkowo, program RMA umożliwia zarządzanie gwarancjami i umowami serwisowymi, dzięki czemu klienci mogą korzystać z usług serwisowych poza okresem gwarancyjnym. W przypadku, gdy firma oferuje usługi serwisowe w ramach umowy, program RMA.net pozwala na kontrolę czasu pracy i kosztów oraz monitorowanie postępów naprawy.

Wszystkie informacje związane z serwisem i naprawami są przechowywane w jednym miejscu, co ułatwia zarządzanie procesem reklamacji. Dzięki temu firma może zoptymalizować proces naprawy i poprawić satysfakcję klienta poprzez szybką i skuteczną obsługę zgłoszeń.

Licencjonowanie

STANDARD

Licencja Software as a Service. Opłata podstawowa zawiera:

 • Hosting przestrzeni dyskowej w chmurze prywatnej SoftwareStudio;
 • Licencja oprogramowania www + Android;
 • Licencja Windows Server oraz Microsoft SQL Server;
 • 7 dniowa kopia danych;
 • Software Maintenance NBD.

Koszt licencji jest sumą opłaty podstawowej oraz liczby użytkowników

PROCESOR

Licencja Software as a Service. Opłata podstawowa zawiera:

 • Hosting przestrzeni dyskowej w chmurze prywatnej SoftwareStudio;
 • Licencja oprogramowania www + Android;
 • Licencja Windows Server oraz Microsoft SQL Server;
 • 30 dniowa kopia danych;
 • Software Maintenance NBD.

Licencja bez ograniczeń liczby użytkowników.

DEVELOPER

Licencja z prawem do modyfikowania kodu źródłowego na własne potrzeby. Opłata podstawowa zawiera:

 • Możliwość instalacji oprogramowania na własnym serwerze;
 • Dostęp do modułu KONFIGURATOR;
 • Licencja oprogramowania www + Android;
 • Software Maintenance NBD.

Licencja bez ograniczeń liczby użytkowników.

Porównaj wersje

 • STANDARD
 • PROCESOR
 • DEVELOPER
STANDARDPROCESORDEVELOPER
$3999
/year
$3999
/year
$3999
/year
Reklamacje B2B i B2C
Kalendarze
Raporty
Limit liczby użytkowników
Hosting w chmurze
Instalacja na własnym serwerze
Integracja z ERP
Powiadomienia przez SMS/mail
Serwis centralny
Obsługa wielu języków
Praca wielooddziałowa
Konfigurator
Umożliwia personalizację platformy
Dostęp do kodu źródłowego
Buy NowBuy NowBuy Now

Cennik opłaty miesięczne

 • STANDARD
 • PROCESOR
 • DEVELOPER
STANDARDPROCESORDEVELOPER
PLN600
/miesiąc
$3999
/year
$3999
/year
Studio RMA.net600,002 200,0010 000,00
Opłata za użytkownika
Cena za 1 nazwaną licencję dostępową
60,00
Moduł integracji
Wymiana komunikatów API, import z plików serwera FTPs
300,00300,00
Moduł Proxy
Witryna www dla kontrahentów
500,00500,00
Moduł Multilanguage
Licencja umożliwiająca definiowanie tłumaczeń
400,00400,00
Moduł Mail
Wysyłanie wiadomości mail z poziomu systemu
100,00100,00
Moduł SMS
Wysyłanie wiadomości SMS z poziomu systemu
100,00100,00
Moduł Konfigurator
Umożliwia personalizację platformy
2 500,00
Buy NowBuy Now
Ceny netto - do cen należy doliczyć 23% VAT
logo-softwarestudio-2020-600

SoftwareStudio Sp. z o.o.

ul. Innowatorów 8

62-069 Dąbrowa k. Poznania

Telefon: +48 533 322 626

e-mail: kontakt@softwarestudio.com.pl

Program do obsługi reklamacji, czyli Studio RMA.net. Wdrożenie systemu informatycznego opartego na rozwiązaniu przeglądarki internetowej (aplikacja ASP.net) wspomaga jeden z kluczowych elementów budowania zaufania klientów do firmy, jakim jest system obsługi reklamacji i serwisu. Jeżeli można udowodnić, że produkt jest zgodny, masz pełne prawo do odrzucenia reklamacji. Aby zrobić to skutecznie, należy za każdym razem przedstawić dokładne wymaganie, które dopuszcza produkt w przedstawianym stanie.

(więcej…)

SoftwareStudio demo