logo-softwarestudio-2020-600

Studio TCS.net

Prezentacja systemu dla służb utrzymania ruchu TCS.net

SoftwareStudio 2024
Grzegorz Ciebień
BDM
Małgorzata Grześkowiak
Product Owner
Spis treści

System TCS.net

Platforma TCS.net oferuje bogaty zakres funkcjonalny zarządzania narzędziownią i utrzymaniem ruchu. Poniżej najważniejsze obsługiwane obszary.​

Narzędziownia

Narzędziownia

Efektywne zarządzanie magazynem narzędzi w dziale utrzymania ruchu (DUR). Magazyn DUR pełni kluczową rolę w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania procesów produkcyjnych i utrzymania maszyn w odpowiednim stanie technicznym.

Program pozwala na prowadzenie szczegółowej ewidencji według miejsc składowania i grup towarowych. System umożliwia również przeprowadzenie inwentaryzacji w celu dokładnego sprawdzenia stanu posiadanych zasobów.

Przede wszystkim program TCS.net pozwala na szybkie rejestrowanie pracownikom wypożyczeń i zwrotów narzędzi. Prowadzenie elektronicznej książeczki narzędziowej.

Kiosk w narzędziowni

W dzisiejszych czasach technologia odgrywa coraz większą rolę we wszystkich sferach naszego życia, a także w miejscach pracy, takich jak narzędziownie. Jednym z nowoczesnych rozwiązań, które znalazły zastosowanie w narzędziowniach, jest samoobsługowy kiosk. Samoobsługowe kioski umożliwiają pracownikom łatwy i wygodny dostęp do narzędzi oraz usług oferowanych przez narzędziownię.

Samoobsługowe kioski umożliwiają pracownikom natychmiastowe sprawdzenie stanów magazynowych, stanów dla konkretnego pracownika. Ponadto na wypożyczenie potrzebnych narzędzi bez konieczności oczekiwania na obsługę.

Kiosk w narzędziowni
Służby utrzymania ruchu

Służby utrzymania ruchu

Służby utrzymania ruchu (SUR) są niezwykle ważnym działem w wielu przedsiębiorstwach, szczególnie w zakładach przemysłowych, gdzie konserwacja, naprawy i utrzymanie sprzętu i maszyn są kluczowe dla niezakłóconego procesu produkcyjnego. Współczesne technologie, takie jak aplikacje mobilne, mogą znacząco zwiększyć efektywność pracy służb utrzymania ruchu poprzez ułatwienie zarządzania zadaniami, planowanie prac, monitorowanie wydajności oraz rejestrowanie napraw i konserwacji.

Panel pracownika

Wykorzystanie intranetu w kontekście działu utrzymania ruchu, narzędziowni i BHP przynosi wiele korzyści, takich jak łatwiejszy dostęp do danych, udostępnianie informacji, efektywne zarządzanie dokumentami oraz poprawa komunikacji wewnętrznej.

Praca serwisantów w terenie często wymaga mobilności i elastyczności, ponieważ muszą obsługiwać różne lokalizacje i wykonywać naprawy oraz konserwację na miejscu. Jednym ze sposobów ułatwienia tej pracy jest dostarczanie serwisantom zestawów narzędzi i wyposażenia BHP za pomocą kuriera. Za pomocą panelu pracownika serwisanci mogą łatwo potwierdzać otrzymane zestawy narzędzi i wyposażenia BHP. Panel pracownika jest dostępny na urządzeniach mobilnych, co umożliwia serwisantom szybkie zeskanowanie kodów kreskowych na otrzymanych pozycjach.

Serwis zewnętrzny

Serwis zewnętrzny

Wiele przedsiębiorstw korzysta z usług serwisu zewnętrznego w celu naprawy, konserwacji i utrzymania swojego sprzętu i maszyn. W takich przypadkach istotna jest efektywna współpraca między serwisem zewnętrznym, narzędziownią oraz działem utrzymania ruchu w ramach przedsiębiorstwa. Wspólna praca i wymiana informacji przyczyniają się do zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania sprzętu oraz minimalizacji przestojów i kosztów związanych z naprawami.

Narzędziownia i dział utrzymania ruchu powinny otrzymuwać dokumentację techniczną, instrukcje obsługi, raporty z przeglądów oraz wszelkie istotne informacje, które mogą mieć wpływ na przeprowadzane naprawy i konserwację.

Producent, dostawca

Efektywna współpraca opiera się na wymianie informacji, dostarczaniu niezbędnych narzędzi i części zamiennych, a także na wsparciu technicznym i szkoleniach. Narzędziownia może utrzymywać zapasy niezbędnych narzędzi i części zamiennych lub zamawiać je w miarę potrzeb. Dostarczanie odpowiednich narzędzi i części zamiennych w czasie jest istotne dla niezakłóconego utrzymania sprzętu.

Narzędziownia powinna utrzymywać regularny kontakt z dostawcą lub producentem w celu monitorowania stanów zapasowych i zamawiania nowych pozycji.

Producent, dostawca

Funkcjonalności systemu

Wypożyczanie narzędzi​

Wypożyczanie narzędzi​

Jedną z najważniejszych funkcjonalności oferowanych przez oprogramowanie TCS.net w narzędziowni jest kompleksowe zarządzanie procesem wypożyczania i zwrotów narzędzi. Moduł dostarcza zaawansowane narzędzia i możliwości, które umożliwiają efektywną kontrolę, monitorowanie i organizację wypożyczeń narzędzi w firmie.

Centralna ewidencja narzędzi

Program umożliwia prowadzenie centralnej ewidencji narzędzi dostępnych w narzędziowni. Wszystkie narzędzia są zapisane w systemie wraz z ich opisem, parametrami technicznymi, numerami seryjnymi i innymi istotnymi informacjami. Dzięki temu łatwo można sprawdzić dostępność i stan poszczególnych narzędzi przed wypożyczeniem.

Rejestracja wypożyczeń i zwrotów

Oprogramowanie umożliwia rejestrowanie wszystkich operacji wypożyczeń i zwrotów narzędzi. Pracownik wypożyczający narzędzia jest przypisywany do konkretnych narzędzi, co pozwala na monitorowanie ich lokalizacji i używania. Po zwrocie narzędzi, system automatycznie aktualizuje informacje o ich stanie i dostępności.

Automatyczne identyfikacja pracowników i narzędzi

Moduł Wypożyczalnia Narzędziowni umożliwia wykorzystanie automatycznych identyfikatorów, takich jak kody kreskowe lub tagi RFID. Dzięki nim proces wypożyczania i zwrotu narzędzi może być jeszcze bardziej zautomatyzowany i uproszczony. Pracownicy mogą używać skanerów lub czytników RFID do szybkiego identyfikowania narzędzi i dokonywania operacji w systemie.

TCS-LEGALIZACJA

Legalizacje i przeglądy narzędzi

Legalizacje i przeglądy narzędzi są niezwykle ważnymi działaniami w zakładach pracy, zapewniającymi bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie narzędzi oraz maszyn. Oprogramowanie TCS.net oferuje moduł dedykowany do zarządzania tymi procesami, umożliwiając efektywną organizację i śledzenie legalizacji oraz przeglądów.

Zastosowanie

W narzędziowniach, zarówno w przemyśle, warsztatach, jak i innych branżach, legalizacje i przeglądy narzędzi odgrywają istotną rolę. Zapewniają one bezpieczne i sprawne działanie narzędzi, minimalizując ryzyko awarii i wypadków.

Legalizacje narzędzi

Legalizacja narzędzi to proces, w wyniku którego narzędzia otrzymują oficjalne zatwierdzenie, że spełniają wymagania określone przez prawo lub standardy branżowe. Legalizacje są niezwykle istotne, zwłaszcza w przypadku narzędzi pomiarowych, takich jak mierniki, wagi, czy przyrządy kontrolne. Legalizacja zapewnia, że narzędzia są dokładne i spełniają określone tolerancje, co jest niezbędne w procesach produkcyjnych, kontroli jakości i badań naukowych.

Studio TCS.net, będące produktem SoftwareStudio, oferuje moduł do zarządzania legalizacjami narzędzi. Dzięki temu narzędziownia może łatwo monitorować terminy legalizacji, generować raporty oraz śledzić historię legalizacji dla poszczególnych narzędzi. System automatycznie powiadamia o zbliżającym się terminie legalizacji, umożliwiając odpowiednie planowanie i uniknięcie opóźnień.

Przeglądy narzędzi

Przeglądy narzędzi są regularnymi i systematycznymi kontrolami, mającymi na celu ocenę stanu technicznego i bezpieczeństwa narzędzi. Przeglądy pozwalają na wykrycie wczesnych oznak zużycia, uszkodzeń lub innych problemów, które mogą wpływać na wydajność i bezpieczeństwo narzędzi. Przeglądy są szczególnie ważne w przypadku narzędzi używanych w warunkach ekstremalnych lub narażonych na duże obciążenia.

Studio TCS.net dostarcza również moduł do zarządzania przeglądami narzędzi, co ułatwia planowanie i śledzenie cyklicznych kontroli. Narzędziownia może ustalić harmonogram przeglądów, przypisywać odpowiedzialność za ich wykonanie, a także generować raporty z wynikami przeglądów. Dzięki temu możliwe jest skuteczne zarządzanie przeglądami i zapewnienie, że narzędzia są sprawne i bezpieczne w użyciu.

Awarie i naprawy

Awarie i naprawy

W ramach modułu CMMS, istnieje możliwość skutecznego zarządzania awariami i naprawami maszyn i urządzeń. Aplikacja zapewnia wygodne sposoby zgłaszania awarii oraz efektywne zarządzanie zleceniami napraw.

Zgłaszanie awarii

Aby zgłosić awarię, użytkownicy mają do dyspozycji wygodne metody kontaktu. Mogą zgłosić awarię poprzez stronę internetową, wypełniając odpowiedni formularz lub korzystając z dedykowanej aplikacji mobilnej. Możliwość zgłoszenia awarii przez telefon komórkowy zapewnia szybkość i łatwość w procesie zgłaszania problemu.

Zlecenia naprawy

W momencie zgłoszenia awarii, aplikacja pozwala generować zlecenie naprawy. Zlecenie zawiera szczegółowe informacje o awarii, takie jak opis problemu, lokalizacja, numer maszyny lub urządzenia oraz dane kontaktowe zgłaszającego. Zlecenie jest przypisywane do odpowiednich pracowników lub zespołów odpowiedzialnych za naprawę.

Monitoring statusu naprawy

System umożliwia monitorowanie statusu naprawy w czasie rzeczywistym. Pracownicy odpowiedzialni za naprawę mają dostęp do informacji o zgłoszonych awariach i przypisanych do nich zleceń naprawy. Mogą aktualizować status naprawy, wprowadzać notatki oraz informować o postępie prac.

Historia napraw

Program przechowuje historię wszystkich zgłoszonych awarii i przeprowadzonych napraw. Dzięki temu możliwe jest analizowanie i śledzenie występowania awarii, ich przyczyn oraz efektywności napraw. Informacje te mogą być wykorzystane do podejmowania decyzji dotyczących konserwacji i modernizacji maszyn i urządzeń.

tcs PRZEGLĄDY OKRESOWE I NAPRAWY

Przeglądy okresowe i konserwacje

System umożliwia planowanie przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń. Na podstawie historii napraw i informacji o okresach serwisowych, można ustalać harmonogramy przeglądów oraz przewidywać terminy konserwacji. Dzięki temu zapewnia się odpowiednie utrzymanie sprzętu w dobrym stanie technicznym i minimalizuje ryzyko awarii.

Przegląd techniczny

Przegląd techniczny obejmuje różnorodne czynności, takie jak konserwacja, regulacja, diagnostyka i profilaktyka. Jego celem jest wykrycie i eliminacja niesprawności oraz uszkodzeń za pomocą odpowiednich działań, takich jak regulacje lub elementarne naprawy. Przegląd techniczny ma kluczowe znaczenie dla utrzymania sprzętu w optymalnym stanie technicznym.

Planowanie przeglądów

Program Studio TCS.net umożliwia łatwe i efektywne planowanie przeglądów okresowych i konserwacji. Użytkownicy mogą zdefiniować zakres przeglądu, określić wymagane czynności i ustalić częstotliwość wykonania. Możliwe jest również przypisanie odpowiedzialnej osoby lub zespołu za przeprowadzenie przeglądu.

Historia przeglądów

Oprogramowanie przechowuje historię wszystkich przeprowadzonych przeglądów i konserwacji. Dzięki temu można śledzić wykonane czynności, daty, osoby odpowiedzialne oraz ewentualne uwagi. Historia przeglądów pozwala na analizę stanu technicznego sprzętu, identyfikację trendów awaryjności oraz podejmowanie odpowiednich działań naprawczych lub modernizacyjnych.

Remonty

Remonty

CMMS (Computerized Maintenance Management System) to rozwiązanie informatyczne służący do zarządzania utrzymaniem ruchu i konserwacją w przedsiębiorstwie. CMMS może być wykorzystywany do zarządzania procesem remontów, w tym planowaniem, śledzeniem i monitorowaniem prac remontowych.

Zgłoszenie remontu

Użytkownicy, tacy jak pracownicy działu utrzymania ruchu, mogą zgłosić potrzebę remontu poprzez system CMMS. Mogą opisać problem, podać lokalizację, przypisać priorytet i dodać inne szczegóły.

Tworzenie zlecenia remontu

Na podstawie zgłoszenia, CMMS generuje zlecenie remontowe. Zlecenie może zawierać informacje takie jak opis problemu, zakres prac, wymagane części zamienne, harmonogram, przypisanie odpowiednich techników itp.

Planowanie i harmonogramowanie

CMMS umożliwia planowanie remontów, ustalanie terminów rozpoczęcia i zakończenia prac, przypisywanie zasobów, takich jak technicy, narzędzia, części zamienne itp. Harmonogram remontów może być dostępny dla wszystkich zainteresowanych stron, co ułatwia koordynację.

Wykonanie prac remontowych

Technicy mogą korzystać z systemu CMMS do odnotowywania postępu prac, wprowadzania notatek, zapisywania wykorzystanych materiałów i części, a także do aktualizacji statusu zlecenia remontowego.

Śledzenie i monitorowanie

CMMS pozwala na śledzenie postępów prac remontowych, monitorowanie czasu realizacji, kontrolę kosztów, sprawdzanie dostępności części i materiałów, a także generowanie raportów związanych z remontami.

Historia remontów

CMMS gromadzi historię remontów, co umożliwia analizę trendów, identyfikację powtarzających się problemów, planowanie przeglądów prewencyjnych i optymalizację procesów remontowych.

Badania UDT

Badania UDT

Badania UDT są niezbędnym elementem procesu zapewniania bezpieczeństwa i jakości urządzeń technicznych. Odgrywają one kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa i jakości urządzeń technicznych. Dzięki tym badaniom można identyfikować potencjalne zagrożenia, unikać awarii i wypadków, oraz zapewnić, że urządzenia są zgodne z obowiązującymi standardami i normami.

Badania okresowe

UDT wymaga regularnych badań okresowych dla niektórych urządzeń, takich jak windy, dźwigi, kotły, urządzenia gazowe, itp. Badania okresowe mają na celu sprawdzenie, czy urządzenia nadal spełniają wymogi bezpieczeństwa i są odpowiednio utrzymane.

Certyfikacja

UDT może certyfikować urządzenia, które spełniają określone wymagania. Certyfikacja potwierdza, że urządzenie jest bezpieczne i zgodne z obowiązującymi normami. Certyfikat UDT może być wymagany przez przepisy prawne lub przez klientów jako potwierdzenie jakości i bezpieczeństwa urządzenia.

Oprogramowanie firmy SoftwareStudio
Studio TCS.net
Jest to nowoczesne rozwiązanie do prowadzenia magazynu, narzędziowni i działu utrzymania ruchu w przemyśle, usługach budowlanych i remontowych.

Magazyn

Przyjęcia

Przyjęcia

Przyjęcia do magazynu narzędziowni i DUR (działu utrzymania ruchu) są ważnym etapem w zarządzaniu zasobami i utrzymaniu sprawności urządzeń. Proces ten obejmuje przyjęcie i ewidencjonowanie nowych narzędzi oraz wyposażenia, które są niezbędne dla działalności i operacji w zakładzie.

Rejestracja danych

Przy przyjęciu nowych narzędzi do magazynu, ważne jest zarejestrowanie wszystkich istotnych informacji, takich jak nazwa narzędzia, numer seryjny, producent, data zakupu, dane dostawcy itp. Dzięki temu można utworzyć kompletną kartotekę narzędzia w systemie. Dane można także importować do bazy z plików Excel.

Kontrola jakości

Przyjęte narzędzia powinny być poddane kontroli jakości, aby upewnić się, że są zgodne z oczekiwaniami i spełniają określone standardy. Przeprowadza się weryfikację stanu technicznego, sprawdza się kompletność zestawu oraz ewentualne uszkodzenia lub wady fabryczne.

Ewidencja i lokalizacja

Po pomyślnej kontroli jakości, narzędzia są ewidencjonowane w systemie, a każde z nich otrzymuje unikalny identyfikator. Dodatkowo, przypisuje się im konkretne miejsce składowania w magazynie narzędziowni lub DUR, co ułatwia późniejsze odnalezienie i kontrolę dostępności.

Dokumentacja i załączniki

Wszelkie dokumenty związane z przyjęciem, takie jak faktury zakupu, umowy, gwarancje lub certyfikaty, są skrupulatnie przechowywane i powiązane z odpowiednimi rekordami w bazie. Jest to istotne dla celów ewidencyjnych, audytowych i potencjalnych reklamacji czy gwarancji. Ponadto można rejestrować zdjęcia przyjmowanych pozycji na stan narzędziowni.

Aktualizacja stanu magazynowego

Po zakończeniu procesu przyjęcia, stan magazynowy zostaje zaktualizowany w magazynie, uwzględniając nowe narzędzia i ich dostępność. Dzięki temu można śledzić ilość, lokalizację oraz status narzędzi w czasie rzeczywistym. Informacja może być przekazana do systemu ERP np. SAP.

Wydania i likwidacje

Wydania i likwidacje

Wydanie narzędzi z magazynu narzędziowni i DUR (działu utrzymania ruchu) oraz likwidacja narzędzi to kolejne istotne etapy w zarządzaniu zasobami i kontrolowaniu ich dostępności. Proces ten obejmuje odpowiednie procedury, które zapewniają ścisłe monitorowanie wydawanych narzędzi oraz odpowiednie usuwanie i likwidację narzędzi niepotrzebnych lub uszkodzonych.

Aktualizacja stanu magazynowego

Wydanie realizowane jest za pomocą dokumentu rozchodu wewnętrznego RW. Aktualizuje on na bieżąco stan magazynowy i obciąża konto kontrahenta albo pracownika.

Likwidacja

Proces obejmuje usuwanie narzędzi, które są zniszczone, niepotrzebne lub przestarzałe. Przed likwidacją narzędzi, przeprowadza się ocenę ich stanu. Sprawdza się, czy narzędzia są uszkodzone, niebezpieczne w użyciu lub nie spełniają obowiązujących norm i przepisów.

Dokumentacja likwidacji

Przy likwidacji narzędzi ważne jest prowadzenie odpowiedniej dokumentacji. Rejestruje się informacje dotyczące narzędzia, przyczyny likwidacji, daty i innych istotnych danych. Narzędzia podlegające likwidacji są usuwane z magazynu lub wydzielonej strefy, zgodnie z przepisami i zasadami dotyczącymi utylizacji lub recyklingu.

Automatyczna identyfikacja

Automatyczna identyfikacja

Wykorzystanie automatycznej identyfikacji narzędzi w magazynach przynosi wiele korzyści. Po pierwsze, znacznie skraca się czas potrzebny na ewidencję, wypożyczenia i zwroty narzędzi. Po drugie, minimalizuje się ryzyko pomyłek i błędów związanych z ręcznym wprowadzaniem danych. Po trzecie, umożliwia precyzyjne monitorowanie stanu magazynowego, przeglądów i legalizacji narzędzi.

Wykonywanie operacji w magazynie można znacznie ułatwić i przyśpieszyć wdrażając rozwiązania oparte o automatyczną identyfikację za pomocą kodów kreskowych 1D lub 2D. Kodami oznaczane są miejsca składowania towarów (np. strefy, regały, półki, lokalizacje) oraz narzędzia.

Kody paskowe (kreskowe)

Kody paskowe są powszechnie stosowane w magazynach narzędzi, umożliwiając szybkie zeskanowanie i identyfikację narzędzia za pomocą czytnika kodów. Każde narzędzie jest przypisywane unikalny kod, który zawiera informacje takie jak numer seryjny, opis, dane techniczne czy termin legalizacji.

Kody QR

Kody QR są rozwinięciem klasycznych kodów paskowych, oferując większą pojemność informacyjną. Zawierają one więcej danych, co umożliwia np. przechowywanie dodatkowych informacji o narzędziu, takich jak linki do materiałów szkoleniowych.

Tagi RFID

Tagi RFID są jeszcze bardziej zaawansowanym rozwiązaniem, które umożliwia identyfikację narzędzi za pomocą fal radiowych. Każde narzędzie jest wyposażone w mały tag, który zawiera unikalny identyfikator. Czytniki RFID rejestrują te identyfikatory, umożliwiając automatyczną i bezdotykową identyfikację narzędzi nawet z większej odległości.

Praca mobilna

Praca mobilna

Magazyn narzędzi może skorzystać z pracy mobilnej magazyniera dzięki kolektorowi danych Android. Wykorzystanie takiego urządzenia wraz z dedykowaną aplikacją mobilną umożliwia swobodny dostęp do informacji o lokalizacji i dostępności narzędzi w ramach sieci WiFi.

Przyjęcie

Kolektor danych umożliwia usprawnienie procesu przyjęcia narzędzi do magazynu. Magazynier może skanować kody narzędzi za pomocą terminala, a aplikacja mobilna automatycznie rejestruje przyjęcie i aktualizuje stan magazynowy. Dzięki temu proces przyjęcia narzędzi staje się bardziej precyzyjny i szybki, a ryzyko pomyłek zostaje zminimalizowane.

Wydanie

Magazynier, korzystając z terminala z systemem Android, może sprawnie przeprowadzić proces realizacji wydań narzędzi z magazynu. Poprzez wskazanie dokładnej lokalizacji narzędzia o podanym numerze seryjnym, za pomocą kolektora danych, magazynier może szybko zlokalizować i wydać potrzebne narzędzie.

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja

Aby magazyn funkcjonował sprawnie i efektywnie, niezbędne jest prowadzenie systematycznej inwentaryzacji stanu narzędzi. Dzięki temu możliwe jest monitorowanie ilościowych zmian, takich jak nadwyżki i niedobory.

Sporządzenie wykazu narzędzi

Pierwszym krokiem jest sporządzenie kompletnego wykazu wszystkich narzędzi znajdujących się w magazynie. Wykaz zawiera informacje takie jak nazwa narzędzia, numer seryjny, data zakupu, data legalizacji (jeśli dotyczy) oraz ilość dostępnych sztuk.

Fizyczne sprawdzenie stanu narzędzi

Następnie należy przeprowadzić rzeczywiste sprawdzenie stanu narzędzi poprzez porównanie ich z zapisanym wykazem. Podczas tego procesu należy skupić się na identyfikacji ewentualnych nadwyżek lub niedoborów. Warto zwrócić uwagę na uszkodzone lub zużyte narzędzia, które mogą wymagać naprawy lub wymiany.

Aktualizacja stanu magazynowego

Po przeprowadzeniu fizycznego sprawdzenia narzędzi konieczne jest zaktualizowanie stanu magazynowego. Można to zrobić bezpośrednio w arkuszu spisu z natury w programie, w pliku excel lub za pomocą mobilnego skanera i aplikacji na Android.

Analiza nadwyżek i niedoborów

Nadwyżki i niedobory mogą wskazywać na problemy z zarządzaniem zapasami lub nieprawidłowe rejestrowanie wypożyczeń i zwrotów narzędzi.

Rozwiązanie webowe
Platforma Studio TCS.net opracowana jest w technologii webowej i może być obsługiwana przez dowolną popularną przeglądarkę internetową.

TCS.net wypożyczanie narzędzi

Narzędziownia

Narzędziownia

Wypożyczanie narzędzi przez pracowników to jedno z kluczowych zadań w narzędziowni. Aby efektywnie zarządzać tym procesem i zapewnić optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów, firma może skorzystać z modułu Wypożyczalnia Narzędzi oprogramowania TCS.net. Dzięki temu narzędziownia może precyzyjnie monitorować i kontrolować wypożyczenia narzędzi oraz śledzić ich stan i lokalizację.​

Pełna kontrola nad wypożyczeniami

Zastosowanie programu TCS.net w narzędziowni pozwala na dokładną ewidencję wartości narzędzi znajdujących się na stanie magazynu oraz ich aktualnego rozlokowania. Program zapewnia bieżące informacje o stanie wypożyczalni i identyfikuje pracowników korzystających z konkretnych narzędzi lub urządzeń. Dzięki temu obsługujący ma pełną kontrolę nad wypożyczeniami, wiedząc, które narzędzia są aktualnie w użyciu i przez kogo.

Planowanie zakupów i utrzymanie narzędzi

Korzystanie z modułu Wypożyczalnia Narzędzi umożliwia uzyskanie szczegółowych danych na temat wypożyczeń narzędzi i ich terminów zwrotu. Dzięki temu można precyzyjnie planować zakupy nowych narzędzi, dostosowując je do rzeczywistych potrzeb. System umożliwia również monitorowanie stanu narzędzi, ich przeglądy techniczne i konserwację. Można ustalać terminy serwisowania narzędzi, zapewniając ich ciągłą sprawność i bezpieczeństwo użytkowania.

Podpisywanie dokumentów

Tradycyjna dokumentacja papierowa może być uciążliwa i wymagać dużo miejsca do przechowywania. Dlatego wiele narzędziowni i magazynów narzędzi przechodzi na nowoczesne rozwiązania, takie jak podpisywanie dokumentów na tabletach.

Zamiast drukowania i podpisywania dokumentów papierowych, pracownicy mogą teraz używać tabletów do podpisywania dokumentów wypożyczeń narzędzi i dokumentów magazynowych. Podpis elektroniczny jest łatwy do wykonania na ekranie dotykowym, co przyspiesza proces wypożyczenia i zwrotu narzędzi.

Studio TCS.net umożliwia przechowywanie podpisu jako obrazka, który jest powiązany z odpowiednim dokumentem magazynowym. Dzięki temu podpis jest trwale związany z dokumentacją, co ułatwia identyfikację i odnalezienie dokumentów w przyszłości. Dodatkowo, przechowywanie podpisu w formacie obrazka daje pewność, że nie zostanie zmieniony ani sfałszowany.

Przejście na podpisywanie dokumentów na tablecie zamiast dokumentacji papierowej przynosi wiele korzyści. To oszczędność czasu, miejsca i papieru, a także zwiększa precyzję i przejrzystość procesu.

Podsumowanie

Wypożyczanie narzędzi przez pracowników staje się bardziej uporządkowane, efektywne i kontrolowane dzięki zastosowaniu oprogramowania TCS.net. Narzędziownia zyskuje pełną kontrolę nad stanem wypożyczalni, optymalnie wykorzystuje posiadane zasoby i precyzyjnie planuje zakupy i utrzymanie narzędzi.

Zwrot narzędzi przez pracownika

TCS Zwrot narzędzi przez pracowników

Zwrot narzędzi

Zwrot narzędzi przez pracowników stanowi ważny etap w procesie wypożyczania i zarządzania narzędziami w narzędziowni. Aby usprawnić i zautomatyzować ten proces, można skorzystać z modułu Wypożyczalnia Narzędzi oprogramowania TCS.net. Dzięki temu narzędziownia może sprawnie monitorować i rejestrować zwroty narzędzi, zapewniając dokładność i przejrzystość w ewidencji.

Łatwe rejestrowanie zwrotów

Zastosowanie programu TCS.net umożliwia prostą i szybką rejestrację zwrotów narzędzi przez pracowników. Zwrot narzędzi odbywa się poprzez podanie numeru seryjnego zwracanych narzędzi. Oprogramowanie automatycznie identyfikuje pracownika, który je wypożyczył, i po potwierdzeniu zwrotu narzędzia są automatycznie usunięte z jego ewidencji, przenoszone są do historii.

Tego typu operacje można jeszcze bardziej zautomatyzować poprzez wykorzystanie tagów RFID, które są przypisane do narzędzi. Program automatycznie aktualizuje dane w ewidencji i informuje o dostępności narzędzi do ponownego wypożyczenia.

Kontrola nad terminami zwrotu

TCS.net umożliwia ścisłą kontrolę nad terminami zwrotu narzędzi. Pracownicy, którzy wypożyczyli narzędzia, są poinformowani o ustalonych terminach zwrotu i odpowiedzialności za ich przestrzeganie. W przypadku opóźnień, system generuje powiadomienia i przypomnienia, co pomaga zapewnić terminowe zwracanie narzędzi i uniknąć niepotrzebnych opóźnień w pracy.

Identyfikacja narzędzi i pracowników

Pracownik może być identyfikowany automatyczne za pomocą karty RCP/KD, a także wzrokowo poprzez porównania osoby ze zdjęciem. Ewidencja zwracanych podmiotów może odbywać się w tradycyjny sposób, poprzez wybór z listy lub za pomocą automatycznej identyfikacji, takiego jak kody kreskowe lub tagi RFID.

Podsumowanie

Zwrot narzędzi przez pracowników staje się bardziej uporządkowany i kontrolowany dzięki zastosowaniu oprogramowania TCS.net. Narzędziownia może skutecznie monitorować terminy zwrotu, dokładnie rejestrować zwracane narzędzia oraz analizować dane w celu doskonalenia procesu wypożyczania. Dzięki temu firma może osiągnąć większą efektywność i wykorzystanie zasobów.

Kartoteki

TCS kartoteki

Kartoteki w narzędziowni

Program TCS.net oferuje rozbudowaną sekcję kartoteki, która obejmuje różne aspekty związane z zarządzaniem magazynem narzędzi i działem utrzymania ruchu. W ramach tej sekcji dostępne są trzy główne moduły: magazynowe, lokalizacje oraz kontrahenci.

Kartoteki magazynowe

Umożliwiają prowadzenie szczegółowej ewidencji narzędzi znajdujących się w magazynie. Każde narzędzie posiada indywidualną kartotekę, w której można zarejestrować wszystkie istotne informacje, takie jak nazwa, numer seryjny, producent, data zakupu, cena, stan magazynowy itp. Dzięki temu można precyzyjnie monitorować dostępność i stan narzędzi.

Kartoteki lokalizacji

Umożliwiają dokładne zdefiniowanie i rejestrowanie miejsc składowania narzędzi. Każde miejsce może być oznaczone w systemie, co ułatwia ich łatwe zlokalizowanie w magazynie. Dodatkowo, można przypisywać narzędzia do konkretnych lokalizacji, co ułatwia zarządzanie i szybkie odnalezienie potrzebnego narzędzia w magazynie.

Kartoteki kontrahentów

Pozwalają na prowadzenie kartotek dostawców, producentów i serwisów, którzy są powiązani z działalnością narzędziowni. Każdy kontrahent ma swoją indywidualną kartotekę, w której można rejestrować informacje kontaktowe, umowy, historię współpracy itp. Dzięki temu można skutecznie zarządzać relacjami z kontrahentami i łatwo odnaleźć potrzebne informacje w kontekście zakupów, serwisu lub współpracy.

Kartoteki pracowników

Pozwala na tworzenie i zarządzanie kartotekami pracowników, rejestrowanie informacji personalnych, stanowisk, umiejętności itp.

Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów w zakładzie pracy umożliwia rejestrację i zarządzanie informacjami o poszczególnych obiektach w zakładzie, takich jak linie produkcyjne, maszyny, urządzenia itp.

Kartoteki usług

Natomiast kartoteki usług pozwala na tworzenie i zarządzanie kartotekami usług wykonywanych w ramach działu utrzymania ruchu, takich jak przeglądy, konserwacje, naprawy.

Import danych

Import danych z plików Excel do systemu TCS.net może znacząco usprawnić proces wprowadzania i aktualizacji danych kartotekowych, co pozwala zaoszczędzić czas i minimalizuje ryzyko błędów przy ręcznym wprowadzaniu danych.

Słowniki

W programie TCS.net istnieje wiele definicji słownikowych, które pomagają w zarządzaniu danymi w różnych modułach. Te definicje słownikowe w programie TCS.net pomagają w jednoznacznym opisie i kategoryzacji danych w poszczególnych modułach, co przyczynia się do lepszego zarządzania i efektywnego wykorzystania zasobów w narzędziowni i dziale utrzymania ruchu.

Kartoteka pracowników

 • Stanowiska pracy: Definiuje różne stanowiska pracy w przedsiębiorstwie, takie jak operator maszyn, technik, kierownik itp. Pozwala to na przypisanie pracowników do odpowiednich stanowisk.
 • Statusy: Określa różne statusy pracowników, takie jak aktywny, urlop, zwolniony itp. Umożliwia monitorowanie aktualnego statusu każdego pracownika.
 • System pracy: Określa system pracy, np. pełny etat, niepełny etat, zmianowy itp.
 • Zawody: Zawiera listę różnych zawodów, które mogą być przypisane do pracowników w celu dokładniejszego opisu ich kwalifikacji i umiejętności.
 • Zespoły pracownicze: Pozwala na tworzenie zespołów pracowników, które mogą być przypisane do konkretnych zadań lub projektów.
 • Komórki organizacyjne: Definiuje strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, taką jak działy, oddziały, sekcje itp. Umożliwia hierarchiczne grupowanie pracowników w odpowiednie jednostki organizacyjne.

Kartoteki magazynowe

 • Grupy towarowe: Pozwala na tworzenie grup towarowych, które ułatwiają organizację i identyfikację produktów w magazynie.
 • Jednostki miary: Definiuje różne jednostki miary, takie jak sztuki, metry, litry itp., które są używane do określania ilości produktów w magazynie.
 • Rodzaje gwarancji: Określa różne rodzaje gwarancji, które można przypisać do narzędzi lub maszyn przechowywanych w magazynie.
 • Rodzaje narzędzi: Zawiera listę różnych rodzajów narzędzi, takich jak elektryczne, ręczne, pomiarowe itp., które mogą być używane w magazynie.
 • Typy kartotek: Pozwala na tworzenie różnych typów kartotek w zależności od rodzaju przechowywanych produktów lub narzędzi, co ułatwia organizację danych.

Inne

 • Warunki bezpieczeństwa: Definiuje warunki i wymogi dotyczące bezpiecznej pracy i utrzymania sprzętu lub narzędzi.
 • Czynności: Zawiera listę czynności, takich jak przeglądy, konserwacja, naprawa itp., które są wykonywane w ramach utrzymania ruchu. Umożliwia tworzenie harmonogramów czynności i śledzenie ich wykonania.
Elastyczność
Nowoczesne technologie i zgodność z aktualnymi standardami HTML5 pozwalają korzystać z systemu Studio TCS.net na dowolnej platformie: Microsoft Windows, Android oraz Apple Mac OS X czy iOS.

Komunikacja SMS oraz e-mail

Komunikacja SMS oraz e-mail w narzędziowni

Komunikacja SMS oraz e-mail w narzędziowni

Komunikacja za pomocą SMS-ów i e-maili stała się nieodzownym narzędziem w codziennej pracy wielu firm. Te formy komunikacji pozwalają na szybką i efektywną wymianę informacji między pracownikami oraz z klientami. Ponadto, e-maile i wiadomości tekstowe są łatwo dostępne i mogą być przesyłane z każdego miejsca na świecie, co zwiększa mobilność i elastyczność w działaniu przedsiębiorstw.

SMS

Komunikacja z klientem za pomocą wiadomości SMS to jeden ze sposobów, które można wykorzystać w procesie reklamacyjnym. Jest to skuteczna i szybka forma kontaktu, która pozwala na bezpośrednią komunikację z klientem i przekazywanie mu ważnych informacji na bieżąco.

Przesyłanie wiadomości SMS może być wykorzystywane na różnych etapach procesu reklamacyjnego. Może to być np. potwierdzenie otrzymania zgłoszenia reklamacji, informacja o statusie postępowania z reklamacją, prośba o dostarczenie dodatkowych dokumentów czy informacja o zaakceptowaniu reklamacji.

Warto jednak pamiętać, że niektórzy klienci mogą nie preferować tego sposobu kontaktu lub mogą być zaniepokojeni otrzymywaniem wiadomości SMS z powodu ochrony prywatności. Dlatego warto dać klientom możliwość wyboru preferowanego sposobu komunikacji, takiego jak e-mail czy kontakt telefoniczny.

e-mail

Komunikacja z klientem za pomocą wiadomości e-mail jest jednym z podstawowych sposobów, które firmy wykorzystują do utrzymywania kontaktu z klientami, w tym także w kwestiach związanych z reklamacjami. Jest to skuteczny i niedrogi sposób na przekazywanie informacji, odpowiedzi na pytania i rozwiązywanie problemów.

Przesyłanie wiadomości SMS może być wykorzystywane na różnych etapach procesu reklamacyjnego. Może to być np. potwierdzenie otrzymania zgłoszenia reklamacji, informacja o statusie postępowania z reklamacją, prośba o dostarczenie dodatkowych dokumentów czy informacja o zaakceptowaniu reklamacji.

Warto jednak pamiętać, że niektórzy klienci mogą nie preferować tego sposobu kontaktu lub mogą być zaniepokojeni otrzymywaniem wiadomości SMS z powodu ochrony prywatności. Dlatego warto dać klientom możliwość wyboru preferowanego sposobu komunikacji, takiego jak e-mail czy kontakt telefoniczny.

TCS.net oferuje wiele uniwersalnych funkcji standardowych, które ułatwiają pracę użytkownikom i umożliwiają bardziej efektywne zarządzanie narzędziami.

Praca z danymi na tabelach

Praca z danymi na tabelach

Praca w programie z danymi na tabelach

Praca z danymi tabelarycznymi stanowi podstawę wielu działań w Studio TCS.net, gdzie precyzja i efektywność są kluczowe. Tabele umożliwiają szybką analizę i zarządzanie informacjami, co jest nieocenione w procesach decyzyjnych. Użytkownicy SoftwareStudio cenią sobie możliwość efektywnego sortowania i filtracji danych, co znacznie przyspiesza pracę z różnorodnymi zestawieniami.

Układ tabeli i kolumn

Program umożliwia dostosowywanie układu tabeli i kolumn do indywidualnych preferencji użytkownika. Użytkownik może wybrać widoczność, kolejność i szerokość kolumn, aby dostosować wygląd tabeli do swoich potrzeb.

Pasek toolbar

Pasek narzędzi (toolbar) zawiera różne funkcje, które ułatwiają nawigację i dostęp do ważnych transakcji programu. Przykładowo mogą obejmować dodawanie nowego rekordu, edycję danych, usuwanie, drukowanie, eksportowanie, podgląd szczegółów itp.

Funkcja prawego przycisku myszki

Wiele systemów umożliwia wykorzystanie prawego przycisku myszki, aby uzyskać dodatkowe opcje i skróty do wykonywania różnych działań. Klikając prawym przyciskiem na rekord w tabeli, można wyświetlić menu kontekstowe z opcjami dostępnymi na liście Toolbar.

Filtrowanie danych w tabeli

Program TCS.net umożliwia filtrowanie danych według określonych kryteriów. A to pozwala na szybkie odnalezienie potrzebnych informacji. Użytkownicy mogą zastosować różne filtry, aby zawęzić widok danych do konkretnych pozycji.

Sortowanie danych

Program TCS.net umożliwia sortowanie danych w tabeli według określonych kolumn. Pozwala na uporządkowanie informacji i łatwiejsze odnalezienie potrzebnych danych. Użytkownik może sortować dane rosnąco lub malejąco według wskaznej, dowolnej kolumny.

Eksport do Excela​

Użytkownicy programu TCS.net, którzy kochają Excela mają możliwość eksportowania danych z systemu do arkusza kalkulacyjnego. To przydatne narzędzie, które umożliwia dalszą analizę, raportowanie i udostępnianie danych w bardziej elastycznym formacie.

Praca z danymi w kalendarzach

TCS kalendarz

Wstęp

W zarządzaniu utrzymaniem ruchu maszyn i urządzeń kluczowe jest efektywne planowanie i harmonogramowanie działań. Aby zapewnić pełną kontrolę nad procesem konserwacji, Studio TCS.net oferuje zaawansowane kalendarze, które umożliwiają precyzyjne zarządzanie awariami, przeglądami, naprawami i remontami.

Studio TCS.net oferuje możliwość podglądu zdarzeń w formie dziennego, tygodniowego, miesięcznego widoku, co ułatwia planowanie i organizację prac. Agenda umożliwia szybki wgląd w nadchodzące zadania i terminy, zapewniając transparentność i kontrolę nad harmonogramem działań.

Kalendarz awarii

W kalendarzu awarii można śledzić i rejestrować wszelkie nieprawidłowości i awarie maszyn. Dzięki temu można szybko zareagować i podjąć odpowiednie działania naprawcze. Kalendarz umożliwia przegląd zdarzeń na wybrany dzień, tydzień, miesiąc lub w postaci osi czasu, co ułatwia analizę trendów i identyfikację powtarzających się problemów.

Kalendarz przeglądów

W kalendarzu przeglądów można planować i harmonogramować regularne przeglądy techniczne maszyn i urządzeń. Można ustalać cykle przeglądów, odpowiednie terminy oraz przypisywać odpowiednie zasoby i personel do wykonania przeglądów. Dzięki temu zapewnia się regularne utrzymanie maszyn w optymalnym stanie technicznym.

Kalendarz napraw i remontów

W kalendarzu napraw i remontów można planować i monitorować prace naprawcze i remontowe na maszynach i urządzeniach. Można przypisywać odpowiednie zasoby, określać terminy oraz śledzić postęp prac. Kalendarz umożliwia efektywne zarządzanie procesem naprawczym, minimalizując przestoje i maksymalizując czas produktywny.

Załączniki i zdjęcia

TCS załączniki

Wstęp

Dokumentacja fotograficzna stanowi kluczowy element w zarządzaniu narzędziami w każdym przedsiębiorstwie przemysłowym. Dodatkowo, zwiększa ona przejrzystość oraz efektywność procesu wypożyczania narzędzi. Zdjęcia narzędzi umożliwiają dokładne zarejestrowanie ich stanu przed oraz po wypożyczeniu, co jest niezbędne dla utrzymania odpowiedniego poziomu ewidencji oraz zapewnienia zgodności z wymogami bezpieczeństwa.

Dzięki systemowi CMMS, możliwe jest automatyczne dołączanie zdjęć do elektronicznych dokumentów wypożyczeń, co znacząco usprawnia proces zarządzania narzędziami w narzędziowni i magazynie narzędzi. To innowacyjne rozwiązanie, oferowane przez Studio TCS.net oraz SoftwareStudio, pozwala na szybkie odnajdywanie oraz weryfikację narzędzi w ramach wypożyczalni narzędzi, co skutecznie poprawia logistykę i obniża ryzyko błędów.

Załączniki

Dodawanie załączników do kartotek narzędzi, pracowników oraz dokumentów wydań i zwrotów przynosi liczne korzyści. Pozwala ono na szybkie przesłanie dowodów lub zdjęć produktu, co znacząco ułatwia analizę i rozwiązywanie problemów. Zarówno w narzędziowni, jak i w magazynie narzędzi, takie praktyki zwiększają precyzję i efektywność w zarządzaniu zasobami.

Przy pomocy systemów takich jak CMMS, możliwe jest automatyczne integrowanie załączników z elektronicznymi rekordami, co poprawia dostępność oraz przejrzystość informacji. W rezultacie, ewidencja narzędzi w zakładzie przemysłowym staje się bardziej kompleksowa i odporna na pomyłki, co jest kluczowe dla optymalizacji procesów operacyjnych.

Dokumentacja fotograficzna

Dokumentacja fotograficzna odgrywa istotną rolę w efektywnym zarządzaniu narzędziami w zakładach przemysłowych. Umożliwia ona szczegółową weryfikację stanu narzędzi zarówno przed, jak i po ich użyciu. Dzięki temu, ewidencja narzędzi w zakładzie przemysłowym jest dokładniejsza, co przyczynia się do lepszego planowania konserwacji oraz szybkiego identyfikowania potrzebnych napraw.

W przypadku wypożyczeń, dokumentacja fotograficzna stanowi dowód na stan narzędzia w momencie wydania i zwrotu, co jest kluczowe w przypadku ewentualnych sporów lub uszkodzeń. Systemy takie jak CMMS, rozwijane przez SoftwareStudio i Studio TCS.net, oferują funkcje automatycznego dołączania i zarządzania zdjęciami w kartotekach narzędzi, co znacząco usprawnia procesy zarządzania magazynem narzędzi i wypożyczalnią narzędzi.

Notatki i dyskusje

TCS notatki

Wstęp

Notatki i dyskusje odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu kartotekami narzędzi, pracowników, kontrahentów oraz dokumentów wypożyczeń i zgłoszeń awarii. Zapewniają one bogaty kontekst oraz dodatkowe informacje, które mogą być nieocenione podczas analizy sytuacji czy podejmowania decyzji. W narzędziowni i magazynie narzędzi, dokładne notatki pozwalają na śledzenie historii poszczególnych przedmiotów, co jest niezbędne do efektywnego zarządzania ich życiem operacyjnym oraz planowania przeglądów i konserwacji.

W kontekście pracowników, notatki mogą zawierać informacje o ich umiejętnościach, szkoleniach czy historii zadań, co pomaga w optymalnym przydzielaniu zasobów ludzkich do konkretnych projektów. Z kolei w relacjach z kontrahentami, możliwość dokumentowania dyskusji i uzgodnień jest fundamentem dla budowania trwałych, transparentnych relacji biznesowych.

Uwagi klienta i notatki wewnętrzne

Integracja uwag klienta oraz notatek wewnętrznych w systemach zarządzania jest niezbędna dla skutecznej komunikacji i koordynacji działań w przedsiębiorstwie. Uwagi klientów dostarczają cennych informacji na temat ich oczekiwań i postrzegania jakości usług, co pozwala na szybką reakcję oraz dostosowanie procesów operacyjnych do ich potrzeb. Notatki wewnętrzne, z kolei, umożliwiają pracownikom wymianę wiedzy i doświadczeń, co jest kluczowe w procesie ciągłego doskonalenia i eliminacji potencjalnych błędów.

Dyskusje

Dyskusje między pracownikami na temat zdarzeń rejestrowanych w narzędziowni są niezbędne dla zapewnienia sprawnej i bezpiecznej pracy. Takie rozmowy pozwalają na dzielenie się doświadczeniami, zgłaszanie uwag oraz proponowanie usprawnień, które mogą zapobiec przyszłym problemom. W kontekście zarządzania narzędziami, regularna komunikacja między pracownikami umożliwia szybkie rozwiązywanie problemów operacyjnych i technicznych.

Administrator

Rola administratora

Rola administratora

Rola administratora programu TCS.net jest kluczowa w zapewnieniu sprawnego działania systemu oraz skutecznego zarządzania narzędziownią. dministrator odpowiada za dostęp i uprawnienia użytkowników, konfigurację systemu oraz utrzymanie płynności działania narzędziowni.

Zarządzanie kontami użytkowników

Administrator jest odpowiedzialny za tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników w systemie TCS.net. To obejmuje tworzenie nowych kont, nadawanie uprawnień, kontrolę dostępu do różnych modułów i funkcji oraz zarządzanie użytkownikami w przypadku zmian w organizacji.

Integracja z domeną AD

W przypadku korzystania z domeny Active Directory (AD) administrator programu TCS.net może przeprowadzić integrację systemu z domeną AD. Dzięki temu użytkownicy mogą logować się do systemu TCS.net za pomocą swoich istniejących danych uwierzytelniających związanych z domeną AD, co ułatwia zarządzanie dostępem i zwiększa bezpieczeństwo.

Konfiguracja słowników

Administrator może dostosować słowniki w systemie TCS.net do indywidualnych potrzeb organizacji. Słowniki zawierają definicje i parametry związane z różnymi elementami systemu, takimi jak rodzaje narzędzi, grupy towarowe, jednostki miary, statusy itp. Administrator może dostosować i uaktualniać te słowniki w zależności od specyfiki działalności przedsiębiorstwa.

Ustawienia parametrów globalnych

Administrator ma możliwość konfigurowania parametrów globalnych systemu TCS.net, które mają wpływ na ogólne zachowanie i funkcjonowanie systemu.

Integracja z systemem ERP

Administrator jest odpowiedzialny za konfigurację i zarządzanie integracją systemu TCS.net z istniejącym systemem ERP, takim jak SAP.

Supervisor

TCS supervisor

Rola supervisor

Rola Supervisor w programie TCS.net ma najwyższe kompetencje i pełni kluczową rolę w zarządzaniu systemem. Supervisor ma dostęp do wszystkich zdefiniowanych ról w systemie, co oznacza, że ma pełną kontrolę i widoczność nad wszystkimi funkcjami i modułami.

Konfigurator platformy

Supervisor posiadać może unikalne uprawnienia na dostęp do modułu KONFIGURATORa. Ten moduł daje Supervisorowi możliwość wprowadzania dowolnych zmian w ustawieniach platformy.

Ponadto Supervisor może dostosować system do specyficznych potrzeb i wymagań organizacji. A także przeprojektować system, wpływając na istotne elementy programu.

Projektowanie menu i submenu

Supervisor ma możliwość projektowania i konfigurowania struktury menu oraz podmenu w systemie. Może dostosować układ i hierarchię menu, aby odzwierciedlały specyficzne potrzeby organizacji i preferencje użytkowników.

Projektowanie widoków tabel i zestawień

Dodatkowo może tworzyć i modyfikować widoki tabel oraz zestawień w programie. Może dostosować widoczność i układ kolumn, filtrowanie, sortowanie, aby zapewnić łatwy dostęp i czytelność informacji.

Formularze dopisywania i edycji danych

Supervisor może projektować formularze, które są używane do dodawania i edycji danych w systemie. Może dostosować pola formularza, układ, walidację danych i inne elementy, aby zapewnić intuicyjne i efektywne wprowadzanie informacji.

Integracja z Microsoft Excel

Supervisor może definiować importy i eksporty danych z wykorzystaniem Microsoft Excel. Może skonfigurować szablony importu i eksportu danych, aby ułatwić wymianę danych między systemem TCS.net a innymi aplikacjami.

Widoki kalendarzy

Moduł Konfigurator umożliwia Supervisorowi tworzenie widoków kalendarzy, które mogą być używane do planowania i zarządzania zadaniami, harmonogramami, rezerwacjami lub innymi ważnymi wydarzeniami w systemie.

Zapytania do bazy danych SQL

Supervisor ma możliwość definiowania zapytań do bazy danych SQL, co pozwala na bardziej zaawansowane operacje na danych i tworzenie niestandardowych raportów lub analiz.

Podsumowanie

Dzięki elastycznym elementom modułu Konfigurator, Supervisor może dostosować system TCS.net do konkretnych potrzeb i procesów organizacji. Zapewniając optymalne działanie i efektywne wykorzystanie systemu bez konieczności angażowania develperów i pisania kodu na zamówienie.

Wnioski

Supervisor ma możliwość personalizacji interfejsu użytkownika w programie. Może dostosować układ, kolory, czcionki i inne elementy interfejsu, aby zapewnić optymalne doświadczenie użytkownika.

Jeśli interesuje Cię oprogramowanie TCS.net do zarządzania narzędziownią, warto skorzystać z wersji demonstracyjnej, która pozwoli Ci bliżej poznać możliwości i funkcjonalności tego systemu. Wersja demo TCS.net umożliwia testowanie różnych modułów i zapoznanie się z interfejsem użytkownika.

W celu uzyskania wyceny, możesz skorzystać z formularza wyceny dostępnego na stronie internetowej SoftwareStudio.

Wypełnij go, podając informacje dotyczące swojej narzędziowni, liczby użytkowników, preferencji dotyczących funkcjonalności itp. Na podstawie tych informacji przygotujemy spersonalizowaną wycenę. Uwzględniającą zakres usług i koszty.

Aby dowiedzieć się więcej o oprogramowaniu TCS.net, warto odwiedzić oficjalną witrynę internetową firmy SoftwareStudio. Na stronie znajdziesz szczegółowe informacje na temat funkcji, modułów i możliwości systemu.

Witryna internetowa pozwoli Ci zgłębić wiedzę na temat TCS.net i dowiedzieć się, jakie korzyści może przynieść Twojej narzędziowni.

Licencjonowanie

STANDARD

Licencja Software as a Service. Opłata podstawowa zawiera:

 • Hosting przestrzeni dyskowej w chmurze prywatnej SoftwareStudio;
 • Licencja oprogramowania www + Android;
 • Licencja Windows Server oraz Microsoft SQL Server;
 • 7 dniowa kopia danych;
 • Software Maintenance NBD.

Koszt licencji jest sumą opłaty podstawowej oraz liczby użytkowników

PROCESOR

Licencja Software as a Service. Opłata podstawowa zawiera:

 • Hosting przestrzeni dyskowej w chmurze prywatnej SoftwareStudio;
 • Licencja oprogramowania www + Android;
 • Licencja Windows Server oraz Microsoft SQL Server;
 • 30 dniowa kopia danych;
 • Software Maintenance NBD.

Licencja bez ograniczeń liczby użytkowników.

DEVELOPER

Licencja z prawem do modyfikowania kodu źródłowego na własne potrzeby. Opłata podstawowa zawiera:

 • Możliwość instalacji oprogramowania na własnym serwerze;
 • Dostęp do modułu KONFIGURATOR;
 • Licencja oprogramowania www + Android;
 • Software Maintenance NBD.

Licencja bez ograniczeń liczby użytkowników.

 • STANDARD
 • PROCESOR
 • DEVELOPER
STANDARDPROCESORDEVELOPER
$3999
/year
$3999
/year
$3999
/year
Narzędziownia
CMMS
Kalendarze
Raporty
Limit liczby użytkowników
Hosting w chmurze
Instalacja na własnym serwerze
Integracja z ERP
Powiadomienia przez SMS/mail
Obsługa wielu języków
Praca wielooddziałowa
Konfigurator
Umożliwia personalizację platformy
Dostęp do kodu źródłowego
Buy NowBuy NowBuy Now
 • STANDARD
 • PROCESOR
 • DEVELOPER
STANDARDPROCESORDEVELOPER
PLN600
/miesiąc
$3999
/year
$3999
/year
Studio TCS.net
narzędziownia
800,002 000,0010 000,00
Opłata za użytkownika
Cena za 1 nazwaną licencję dostępową
60,00
Moduł CMMS
utrzymanie ruchu
400,00400,00
Moduł Mobile
aplikacja na telefon i tablet
500,00500,00
Moduł integracji
Wymiana komunikatów API, import z plików serwera FTPs
500,00500,00
Moduł Proxy
Witryna www dla pracowników
500,00500,00
Moduł Multilanguage
Licencja umożliwiająca definiowanie tłumaczeń
500,00400,00
Moduł komunikacji
Wysyłanie wiadomości SMS z poziomu systemu
100,00100,00
Moduł Konfigurator
Umożliwia personalizację platformy
Buy NowBuy Now
Ceny netto - do cen należy doliczyć 23% VAT
logo-softwarestudio-2020-600

SoftwareStudio Sp. z o.o.

ul. Innowatorów 8

62-069 Dąbrowa k. Poznania

Telefon: +48 533 322 626

e-mail: kontakt@softwarestudio.com.pl