logo-softwarestudio-2020-600

System magazynowy WMS.net

Sekrety systemu magazynowego WMS.net

SoftwareStudio 2023

Grzegorz Ciebień
BDM
Barbara Pasierbek
Product Owner

System WMS.net

Platforma WMS.net oferuje bogaty zakres funkcjonalny. Poniżej najważniejsze zalety systemu stworzonego dla Twojego biznesu.

Raportowanie i analiza danych

Program WMS.NET umożliwia generowanie różnego rodzaju raportów i analiz magazynowych. Użytkownicy mogą monitorować kluczowe wskaźniki wydajności, analizować trendy, identyfikować obszary do poprawy i podejmować lepsze decyzje biznesowe.

Elastyczność i dostosowanie do potrzeb klienta

System może być dostosowany do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta. Może być skalowany zarówno dla małych, jak i dużych przedsiębiorstw, zapewniając optymalne rozwiązania dla każdego.

Intuicyjny interfejs użytkownika

Intuicyjny interfejs użytkownika, który jest łatwy w obsłudze i zapewnia szybkie i wygodne korzystanie z systemu. Użytkownicy mogą szybko nauczyć się obsługi programu i efektywnie wykorzystywać jego funkcjonalności.

Pełna kontrola nad procesami magazynowymi

Pełna kontrola nad procesami magazynowymi, od przyjęcia towaru, przez składowanie, aż po wysyłkę. Dzięki temu, przedsiębiorstwo może zoptymalizować swoje operacje magazynowe, zwiększyć efektywność i redukować koszty.

Monitorowanie stanu magazynu w czasie rzeczywistym

Program WMS.NET pozwala na monitorowanie stanu magazynu w czasie rzeczywistym. Użytkownicy mają dostęp do aktualnych informacji na temat dostępności towarów, stanów magazynowych, a także statusu zamówień.

Automatyzacja procesów

Możliwość automatyzacji wielu procesów magazynowych, takich jak przyjmowanie towaru, kompletacja zamówień czy rozliczanie zapasów. Dzięki temu, przedsiębiorstwo może zaoszczędzić czas i zasoby, jednocześnie minimalizując ryzyko błędów.

Integracja z innymi systemami

System WMS.net może być łatwo zintegrowany z innymi systemami, takimi jak systemy ERP, CRM czy e-commerce. Dzięki temu, przedsiębiorstwo może korzystać z pełnej synchronizacji danych i uniknąć podwójnej pracy.

Panel www dla klientów

Wykorzystując aplikację możemy wybranym firmom (klientom) udostępnić moduł internetowy, za pomocą którego mogą sprawdzać dostępność stanów magazynowych, weryfikować dokumenty przyjęć i wydań z magazynu oraz wprowadzać awiza dostaw oraz zlecenia wysyłki (WebOrdering). Takie rozwiązania szczególnie przydają się w magazynach usługowych firm logistycznych

Rozbudowane kartoteki

Kartoteki

Kartoteki to istotna część programu magazynowego, takiego jak WMS.net. Kartoteki służą do przechowywania i zarządzania różnymi informacjami dotyczącymi asortymentu, kontrahentów, przewoźników, pracowników, usług, lokalizacji, wózków i palet. Oto krótka charakteryzacja każdej z tych kartotek:
Kartoteki są ważnym elementem systemu WMS.net, ponieważ pozwalają na kompleksowe zarządzanie informacjami związanymi z magazynowaniem, dostawami i logistyką. Ułatwiają one monitorowanie dostępności towarów, zarządzanie dostawcami i klientami, śledzenie pracowników oraz kontrolowanie stanu technicznego sprzętu magazynowego. Dzięki temu pomagają zwiększyć efektywność operacji magazynowych i zoptymalizować zarządzanie zapasami.

Rodzaje kartotek

W systemie WMS.net mamy do dyspozycji rozbudowane kartoteki:
- Asortymentowe
- Kotrahentów
- Odbiorców
- Przewoźników
- Usług
- Lokalizacji
- Palet
- Wózków

Oprogramowanie firmy SoftwareStudio

Studio WMS.net

Oprogramowanie WMS.net, to rozwiązanie dla branży 3PL. Dlatego jest to wiodąca platforma WMS oparta na chmurze.

Przyjmowanie towaru

Rodzaje przyjęć

Przyjęcia mogą być realizowane jako dostawy bezpośrednie, przyjęcia z produkcji, na podstawie zlecenia awizacji lub poprzez integrację z zewnętrznymi systemami.
Przyjęcia magazynowe, można zatwierdzać z poziomu terminali magazynowych.
Po przez różne możliwości przyjęć asortymentu w programie, klient może dostosować schemat tak, aby odpowiadał specyficznym wymaganiom i preferencjom klienta.
Na życzenie klienta możemy wprowadzić optymalizacje do procedury przyjęć, uwzględniając specyficzne potrzeby. Może to obejmować zmianę kolejności kroków, dodanie dodatkowych pól do formularzy przyjęć, ustalenie reguł walidacji danych lub automatyzację określonych czynności.

Rozwiązanie webowe

Platforma Studio WMS.net opracowana jest w technologii webowej i może być obsługiwana przez dowolną popularną przeglądarkę internetową.

Wydanie towaru

Wydanie

Proces wydania towaru w programie WMS.net obejmuje przygotowanie zamówienia, zbieranie towarów z magazynu, pakowanie ich i przygotowanie do wysyłki. W systemie WMS.net można skanować kody kreskowe towarów, co ułatwia identyfikację i śledzenie ich lokalizacji. Po zebraniu wszystkich pozycji z zamówienia, można je spakować i oznakować, a następnie przygotować dokumenty do wysyłki. System umożliwia generowanie etykiet i dokumentów przewozowych, co ułatwia proces logistyczny. Po zakończeniu procesu wydania towaru, można zaktualizować stan magazynowy i przekazać informacje o wysyłce do systemu ERP lub e-commerce.

Kompletacja

Proces kompletacji na magazynie może obejmować kilka kroków, takich jak identyfikowanie i lokalizowanie odpowiednich produktów na magazynie, pobieranie ich z odpowiednich lokalizacji, a następnie skompletowanie ich w jedno zamówienie lub zestaw. Może być również konieczne sprawdzenie i potwierdzenie ilości oraz jakości produktów przed ich wydaniem.

Elastyczność

Nowoczesne technologie i zgodność z aktualnymi standardami HTML5 pozwalają korzystać z systemu Studio WMS.net na dowolnej platformie: Microsoft Windows, Android oraz Apple Mac OS X czy iOS.

Dodaj załączniki i zdjęcia

Załączniki

Funkcjonalność dodawania załączników do dokumentów magazynowych lub kartotek asortymentowych jest przydatna w zarządzaniu magazynem. Pozwala na przechowywanie różnych rodzajów plików (tekstowych, zdjęć, skanów itp.) i powiązanie ich z danymi dokumentów lub produktów. Umożliwia to łatwy dostęp do dodatkowych informacji, takich jak skany faktur, zdjęcia uszkodzeń towarów czy instrukcje obsługi. Dodawanie załączników ułatwia również współpracę z innymi działami i dostawcami, umożliwiając przekazywanie dokumentów w formie elektronicznej.

Dokumentacja fotograficzna

Przez dodawanie zdjęć produktów lub stanu towarów do systemu, magazynierzy mogą łatwo sprawdzić, jak dany produkt wyglądał przed wysyłką lub jakie uszkodzenia miał towar przed przyjęciem. Może to być również pomocne w identyfikowaniu produktów z różnych dostaw, zwłaszcza jeśli mają one podobne opakowania lub numery seryjne. Ponadto, dokumentacja fotograficzna może być wykorzystana do celów audytu, monitorowania jakości czy celów szkoleniowych dla pracowników magazynu.

Personalizacja

Niezależnie od tego, czy użytkownicy preferują aplikacje mobilne na Androida czy iOS, czy korzystają z wersji przeglądarkowych na różnych urządzeniach, system dostarczy optymalne i dostosowane do nich doświadczenie użytkownika.

Skanery

Kolektory danych

Terminale przenośne, z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych lub anteną RFiD, to urządzenia wspierające prace mobilnych pracowników w gospodarce magazynowej.

Kolektory Android działają online, czyli wymagają dostępu przez WiFi lub LTE.

Urządzenia mobilne, takie jak skanery kodów kreskowych, terminale danych lub smartfony, umożliwiają pracownikom skanowanie kodów kreskowych produktów, lokalizacji czy identyfikatorów palet. Dane zebrane za pomocą tych urządzeń są automatycznie przesyłane do systemu WMS.NET, eliminując konieczność ręcznego wprowadzania informacji.

Kolektory danych w programie WMS.NET mogą również być wykorzystywane do przeprowadzania inwentaryzacji magazynu. Pracownicy mogą skanować produkty i lokalizacje, aby sprawdzić, czy stan faktyczny zgadza się ze stanem teoretycznym w systemie. Kolektory danych mogą również pomóc w zarządzaniu cyklicznymi inwentaryzacjami, gdzie określone obszary magazynu są regularnie sprawdzane pod kątem stanu i dokładności.

 

Intuicyjność

Interfejs użytkownika jest przejrzysty i intuicyjny, dzięki czemu jest łatwy w obsłudze i szybko można nauczyć się korzystać z wszystkich funkcjonalności.

Rozliczenie kosztów

Generowanie rozliczenia kosztów

Rozliczenie kosztów w programie magazynowym Studio Magazyn WMS.net jest szczególnie przydatne dla firm logistycznych, które świadczą usługi magazynowania. W ramach rozliczenia kosztów, użytkownicy mogą przypisywać koszty do konkretnych operacji magazynowych, takich jak przyjęcie towarów, kompletacja zamówień, pakowanie czy wysyłka
Dodatkowo, program umożliwia uwzględnienie kosztów związanych z usługami dodatkowymi, które mogą być oferowane przez firmy logistyczne. Przykładowe usługi dodatkowe mogą obejmować obsługę specjalnych zamówień, pakowanie pod indywidualne potrzeby klientów, etykietowanie czy inne usługi logistyczne. Koszty tych usług można przypisać do odpowiednich operacji lub klientów, co umożliwia dokładne rozliczenie i analizę kosztów związanych z usługami dodatkowymi.
Wygenerowany dokument, pozwoli nam w łatwy sposób rozliczyć się z kontrahentami bez dodatkowego nakładu pracy. Algorytm generujący rozliczenie zapewnia spójność oraz prawdziwość danych.
Wygenerowany dokument możemy wyeksportować do pliku np. PDF lub xlsx.

Bezpieczeństwo

Wysoki poziom bezpieczeństwa danych, poprzez różne mechanizmy zabezpieczające, takie jak uwierzytelnianie użytkowników, kontrole dostępu i szyfrowanie danych.

Etykiety logistyczne

Etykiety logistyczne

Etykiety logistyczne to ważny element systemu WMS pozwalający na szybkie i łatwe oznaczanie towarów znajdujących się w magazynie. Etykiety logistyczne zawierają informacje takie jak kod kreskowy, numer seryjny, opis i lokalizację produktu.

Etykiety logistyczne w systemie WMS umożliwiają również dokładne śledzenie ruchu towarów w magazynie, włącznie z ich przyjęciem, umieszczeniem na półce, przemieszczeniem, kompletowaniem zamówień i wysyłką. Dzięki temu system WMS zapewnia dokładną kontrolę nad stanami magazynowymi, co pozwala na szybkie podejmowanie decyzji związanych z zaopatrzeniem i sprzedażą towarów.

Operator może wygenerować etykietę i oznaczyć nią jednostki logistyczne w momencie przyjmowania towaru do magazynu.
Etykiety mogą korzystać ze standardów kodów EAN 13, EAN 128 (kody 1D) lub QR Code (kody 2D).

Dokumenty CMR oraz GS1

Etykiety GS1 w programie Studio Magazyn WMS.net umożliwiają zgodność z międzynarodowymi standardami identyfikacji produktów, co ułatwia współpracę z partnerami handlowymi i integrację z innymi systemami logistycznymi. Dzięki nim, użytkownicy mogą zwiększyć precyzję, efektywność i niezawodność swoich operacji magazynowych.

W programie istnieje możliwość wydruku CMR (Międzynarodowego Listu Przewozowego) dla procesów związanych z transportem. Wydruk CMR zawiera niezbędne informacje dotyczące przewożonego towaru, nadawcy, odbiorcy, trasy transportu, warunków dostawy i inne istotne szczegóły. Dzięki temu, użytkownicy systemu WMS.net mogą generować i drukować kompletny i zgodny z wymaganiami CMR, co ułatwia przeprowadzanie operacji transportowych i zapewnia zgodność z przepisami międzynarodowymi.

Automatyzacja

WMS.net automatyzuje wiele procesów związanych z zarządzaniem magazynem, takich jak generowanie listy kompletacyjnej, optymalizacja tras kompletacji, automatyczne przypisywanie lokalizacji, czy generowanie etykiet i dokumentów.

Raporty

Raporty magazynowe

System WMS.Net oferuje automatyczne generowanie raportów na podstawie danych magazynowych, co ułatwia bieżące monitorowanie i kontrolowanie procesów magazynowych. W systemie znajduje się różnorodność raportów, w tym raporty o stanie magazynu, przepływach towarów, zamówieniach i wydajności personelu. Raporty są dostępne w czasie rzeczywistym, co umożliwia natychmiastową reakcję na zmiany w magazynie. Użytkownicy mogą personalizować wygląd i zawartość raportów zgodnie z własnymi potrzebami. Raporty mogą być łatwo eksportowane do różnych formatów, takich jak PDF czy Excel. System oferuje również zaawansowane narzędzia analizy danych, takie jak wykresy i statystyki, pomagające zrozumieć informacje zawarte w raportach. Raporty opierają się na dokładnych i aktualnych danych, co zwiększa precyzję operacji magazynowych. Ponadto, raporty są łatwo dostępne dla uprawnionych użytkowników na różnych poziomach hierarchii organizacyjnej, ułatwiając zarządzanie magazynem.

Wizualizacja

Wizualizacja

Wizualizacja zajętości miejsc składowania w magazynie to bardzo przydatne narzędzie, które pozwala na dokładne monitorowanie ilości wolnych miejsc na regałach oraz ilości zajętych miejsc składowania.

Wizualizacja zajętości miejsc składowania może mieć różne formy – można ją przedstawiać w formie graficznej, na przykład za pomocą schematu magazynu, gdzie zajęte i wolne miejsca są oznaczone kolorami lub symbolami. Może też być to lista lub tabela, która przedstawia wszystkie regały w magazynie oraz informacje o ich zajętości.

 

Dzięki wizualizacji zajętości miejsc składowania w magazynie można lepiej planować zaopatrzenie i składowanie produktów, co przyczynia się do optymalizacji procesów magazynowych.

Rozwój

Nasze oprogramowanie przyśpieszy rozwój Twojej firmy.

Profesjonalizm​

Wykwalifikowany personel

Wdrożenie

Indywidualny plan wdrożenia oraz tworzenie dedykowanych rozwiązań na potrzeby klient.

Licencjonowanie

BASIC

Licencja Software as a Service. Opłata podstawowa zawiera:

 • Hosting przestrzeni dyskowej w chmurze prywatnej SoftwareStudio;
 • Licencja oprogramowania www;
 • Licencja Windows Server oraz Microsoft SQL Server;
 • 3 dniowa kopia danych;
 • Software Maintenance NBD.

Koszt licencji jest sumą opłaty podstawowej oraz liczby użytkowników

STANDARD

Licencja Software as a Service. Opłata podstawowa zawiera:

 • Hosting przestrzeni dyskowej w chmurze prywatnej SoftwareStudio;
 • Licencja oprogramowania www + Android;
 • Licencja Windows Server oraz Microsoft SQL Server;
 • 7 dniowa kopia danych;
 • Software Maintenance NBD.

Koszt licencji jest sumą opłaty podstawowej oraz liczby użytkowników

PROCESOR

Licencja Software as a Service. Opłata podstawowa zawiera:

 • Hosting przestrzeni dyskowej w chmurze prywatnej SoftwareStudio;
 • Licencja oprogramowania www + Android;
 • Licencja Windows Server oraz Microsoft SQL Server;
 • 30 dniowa kopia danych;
 • Software Maintenance NBD.

Licencja bez ograniczeń liczby użytkowników.

DEVELOPER

Licencja z prawem do modyfikowania kodu źródłowego na własne potrzeby. Opłata podstawowa zawiera:

 • Możliwość instalacji oprogramowania na własnym serwerze;
 • Dostęp do modułu KONFIGURATOR;
 • Licencja oprogramowania www + Android;
 • Software Maintenance NBD.

Licencja bez ograniczeń liczby użytkowników.

Porównaj wersje

 • BASIC
 • STANDARD
 • PROCESOR
 • DEVELOPER
BASICSTANDARDPROCESORDEVELOPER
$3999
/year
$3999
/year
$3999
/year
$3999
/year
Magazyn WMS
Hosting w chmurze
Opłata za liczbę użytkowników
Usługi logistyczne
Moduł na terminal Android
Moduł www Proxy
Integracja z ERP
Instalacja na własnym serwerze
Konfigurator
Umożliwia personalizację platformy
Dostęp do kodu źródłowego
Buy NowBuy NowBuy NowBuy Now

Cennik opłaty miesięczne

 • BASIC
 • STANDARD
 • PROCESOR
 • DEVELOPER
BASICSTANDARDPROCESORDEVELOPER
PLN600
/miesiąc
$3999
/year
$3999
/year
$3999
/year
Magazyn WMS.net600,001 000,003 000,0020 000,00
Opłata za użytkownika
Cena za 1 nazwaną licencję dostępową
80,00150,000,000,00
Moduł rozliczanie usług logistycznych150,00300,000,00
Moduł terminal Android
Aplikacja instalowana na urządzenia mobilne
500,001 000,000,00
Moduł Proxy
Witryna www dla kontrahentów
600,00600,000,00
Moduł integracji
Wymiana komunikatów API, import z plików serwera FTPs
500,00500,000,00
Moduł Multilanguage
Licencja umożliwiająca definiowanie tłumaczeń
600,00600,000,00
Moduł Konfigurator
Umożliwia personalizację platformy
5 0000,00
Buy NowBuy NowBuy Now
Ceny netto - do cen należy doliczyć 23% VAT
logo-softwarestudio-2020-600

SoftwareStudio Sp. z o.o.

ul. Innowatorów 8

62-069 Dąbrowa k. Poznania

Telefon: +48 533 322 626

e-mail: kontakt@softwarestudio.com.pl