logo-softwarestudio-2020-600

Studio WMS.net

Zalety systemu magazynowego WMS.net

SoftwareStudio 2024

Grzegorz Ciebień
BDM
Barbara Pasierbek
Product Owner
Spis treści

System WMS.net

Platforma WMS.net oferuje bogaty zakres funkcjonalny. Poniżej najważniejsze zalety systemu stworzonego dla Twojego biznesu.

platforma WMS

Program magazynowy WMS.net

Program WMS.net jest zaawansowanym rozwiązaniem technologicznym, które rewolucjonizuje zarządzanie magazynami w Europie. Oprogramowanie to, stworzone przez firmę SoftwareStudio, jest skonstruowane w celu optymalizacji procesów magazynowych. System WMS zapewnia użytkownikom niezawodność oraz szybkość działania, a jest kluczowe w branży logistycznej.

Raportowanie i analiza danych

Program WMS.NET umożliwia generowanie różnego rodzaju raportów i analiz magazynowych. Użytkownicy mogą monitorować kluczowe wskaźniki wydajności, analizować trendy, identyfikować obszary do poprawy i podejmować lepsze decyzje biznesowe.

Elastyczność i dostosowanie do potrzeb klienta

System może być dostosowany do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta. Może być skalowany zarówno dla małych, jak i dużych przedsiębiorstw, zapewniając optymalne rozwiązania dla każdego.

Intuicyjny interfejs użytkownika

Intuicyjny interfejs użytkownika, który jest łatwy w obsłudze i zapewnia szybkie i wygodne korzystanie z systemu. Użytkownicy mogą szybko nauczyć się obsługi programu i efektywnie wykorzystywać jego funkcjonalności.

Pełna kontrola nad procesami magazynowymi

Pełna kontrola nad procesami magazynowymi, od przyjęcia towaru, przez składowanie, aż po wysyłkę. Dzięki temu, przedsiębiorstwo może zoptymalizować swoje operacje magazynowe, zwiększyć efektywność i redukować koszty.

Monitorowanie stanu magazynu w czasie rzeczywistym

Program WMS.NET pozwala na monitorowanie stanu magazynu w czasie rzeczywistym. Użytkownicy mają dostęp do aktualnych informacji na temat dostępności towarów, stanów magazynowych, a także statusu zamówień.

Automatyzacja procesów

Możliwość automatyzacji wielu procesów magazynowych, takich jak przyjmowanie towaru, kompletacja zamówień czy rozliczanie zapasów. Dzięki temu, przedsiębiorstwo może zaoszczędzić czas i zasoby, jednocześnie minimalizując ryzyko błędów.

Integracja z innymi systemami

System WMS.net może być łatwo zintegrowany z innymi systemami, takimi jak systemy ERP, CRM czy e-commerce. Dzięki temu, przedsiębiorstwo może korzystać z pełnej synchronizacji danych i uniknąć podwójnej pracy.

Panel www dla klientów

Wykorzystując aplikację możemy wybranym firmom (klientom) udostępnić moduł internetowy, za pomocą którego mogą sprawdzać dostępność stanów magazynowych, weryfikować dokumenty przyjęć i wydań z magazynu oraz wprowadzać awiza dostaw oraz zlecenia wysyłki (WebOrdering). Takie rozwiązania szczególnie przydają się w magazynach usługowych firm logistycznych

Multilanguage

Nasze oprogramowanie posiada wbudowany moduł multilanguage, który pozwala dodawać tłumaczenia na wiele języków obcych. Studio VSS.net przetłumaczony jest m.in na język angielski, niemiecki, hiszpański czy ukraiński.

Kartoteki

WMS kartoteki

Zastosowanie kartotek

Kartoteki to istotna część programu magazynowego, takiego jak WMS.net. Kartoteki służą do przechowywania i zarządzania różnymi informacjami dotyczącymi asortymentu, kontrahentów, przewoźników, pracowników, usług, lokalizacji, wózków i palet. Oto krótka charakteryzacja każdej z tych kartotek:
Kartoteki są ważnym elementem systemu WMS.net, ponieważ pozwalają na kompleksowe zarządzanie informacjami związanymi z magazynowaniem, dostawami i logistyką. Ułatwiają one monitorowanie dostępności towarów, zarządzanie dostawcami i klientami, śledzenie pracowników oraz kontrolowanie stanu technicznego sprzętu magazynowego. Dzięki temu pomagają zwiększyć efektywność operacji magazynowych i zoptymalizować zarządzanie zapasami.

Kartoteki Asortymentowe

pozwalają na szczegółowe zarządzanie informacjami o produktach magazynowanych w magazynie

Kartoteki Kontrahentów

umożliwiają przechowywanie i zarządzanie danymi wszystkich partnerów biznesowych

Kartoteki Odbiorców

służą do zarządzania informacjami o klientach końcowych, którzy odbierają towary

Kartoteki Przewoźników

dostarczają niezbędnych informacji na temat firm transportowych współpracujących z magazynem

Kartoteki Usług

pozwalają na efektywne zarządzanie usługami dodatkowymi oferowanymi przez magazyn.

Kartoteki Lokalizacji

kluczowe dla optymalnego rozmieszczenia produktów w przestrzeni magazynowej.

Kartoteki Palet

niezbędne do śledzenia i zarządzania paletami i jednostkami logistycznymi w obiegu magazynowym

Kartoteki Wózków

umożliwiają monitorowanie i zarządzanie sprzętem magazynowym, takim jak wózki widłowe.

Przyjmowanie towaru do magazynu

WMS przyjęcia

Przyjmowanie towaru do magazynu w systemie WMS.net

Przyjmowanie towaru do magazynu jest kluczowym elementem zarządzania łańcuchem dostaw. System WMS.net umożliwia realizację przyjęć na różne sposoby, w zależności od potrzeb i specyfiki działalności przedsiębiorstwa. Oprogramowanie magazynowe wspiera przyjęcia jako dostawy bezpośrednie, z produkcji, na podstawie zlecenia awizacji oraz przez integrację z zewnętrznymi systemami.

Rodzaje przyjęć w systemie WMS.net

Każda z metod przyjęć magazynowych dostosowuje się do konkretnych wymagań operacyjnych klienta. Przyjęcia można zatwierdzać bezpośrednio z poziomu terminali magazynowych, co znacząco przyspiesza procesy logistyczne. Dzięki elastycznemu podejściu, oprogramowanie magazynowe pozwala na dostosowanie schematu przyjęć do specyficznych wymagań każdego klienta.

Personalizacja procedury przyjęć

Na życzenie klienta, SoftwareStudio może wprowadzić optymalizacje do procedury przyjęć. Dostosowania mogą obejmować zmianę kolejności kroków procesowych, dodanie dodatkowych pól do formularzy przyjęć, ustalenie reguł walidacji danych lub automatyzację określonych czynności. Takie personalizacje pozwalają na jeszcze większą efektywność i precyzję w zarządzaniu magazynem.

Wydanie towaru z magazynu

WMS wydanie

Wydanie towaru z magazynu za pomocą systemu WMS.net

System magazynowy WMS umożliwia precyzyjne planowanie oraz realizację wydań. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów, program magazynowy minimalizuje błędy i optymalizuje ścieżki kompletacji. Pracownicy mają dostęp do szczegółowych informacji o lokalizacji towarów, co znacząco przyspiesza proces ich wyszukiwania i przygotowania do wysyłki.

Wydanie

Proces wydania towaru w programie WMS.net obejmuje przygotowanie zamówienia, zbieranie towarów z magazynu, pakowanie ich i przygotowanie do wysyłki. W systemie WMS.net można skanować kody kreskowe towarów, co ułatwia identyfikację i śledzenie ich lokalizacji. Po zebraniu wszystkich pozycji z zamówienia, można je spakować i oznakować, a następnie przygotować dokumenty do wysyłki. System umożliwia generowanie etykiet i dokumentów przewozowych, co ułatwia proces logistyczny. Po zakończeniu procesu wydania towaru, można zaktualizować stan magazynowy i przekazać informacje o wysyłce do systemu ERP lub e-commerce.

Kompletacja

Proces kompletacji na magazynie może obejmować kilka kroków, takich jak identyfikowanie i lokalizowanie odpowiednich produktów na magazynie, pobieranie ich z odpowiednich lokalizacji, a następnie skompletowanie ich w jedno zamówienie lub zestaw. Może być również konieczne sprawdzenie i potwierdzenie ilości oraz jakości produktów przed ich wydaniem.

Załączniki i zdjęcia

WMS zdjęcia

Dodawaj załączniki i zdjęcia

Dokumentacja fotograficzna stanowi kluczowy element w zarządzaniu narzędziami w każdym przedsiębiorstwie przemysłowym. Dodatkowo, zwiększa ona przejrzystość oraz efektywność procesu wypożyczania narzędzi. Zdjęcia narzędzi umożliwiają dokładne zarejestrowanie ich stanu przed oraz po wypożyczeniu, co jest niezbędne dla utrzymania odpowiedniego poziomu ewidencji oraz zapewnienia zgodności z wymogami bezpieczeństwa.

Załączniki

Funkcjonalność dodawania załączników do dokumentów magazynowych lub kartotek asortymentowych jest przydatna w zarządzaniu magazynem. Pozwala na przechowywanie różnych rodzajów plików (tekstowych, zdjęć, skanów itp.) i powiązanie ich z danymi dokumentów lub produktów. Umożliwia to łatwy dostęp do dodatkowych informacji, takich jak skany faktur, zdjęcia uszkodzeń towarów czy instrukcje obsługi. Dodawanie załączników ułatwia również współpracę z innymi działami i dostawcami, umożliwiając przekazywanie dokumentów w formie elektronicznej.

Dokumentacja fotograficzna

Przez dodawanie zdjęć produktów lub stanu towarów do systemu, magazynierzy mogą łatwo sprawdzić, jak dany produkt wyglądał przed wysyłką lub jakie uszkodzenia miał towar przed przyjęciem. Może to być również pomocne w identyfikowaniu produktów z różnych dostaw, zwłaszcza jeśli mają one podobne opakowania lub numery seryjne. Ponadto, dokumentacja fotograficzna może być wykorzystana do celów audytu, monitorowania jakości czy celów szkoleniowych dla pracowników magazynu.

Skanery

WMS skaner

Kolektory danych w systemie WMS.net

Zastosowanie kolektorów danych znacząco przyspiesza procesy magazynowe. Pracownicy mogą szybko skanować produkty i dokumenty, minimalizując czas potrzebny na manualne wprowadzanie danych. Dodatkowo, możliwość pracy online pozwala na ciągłą aktualizację systemu, co jest kluczowe w dynamicznie zmieniającym się środowisku magazynowym.

Mobilne skanowanie

Urządzenia mobilne, takie jak skanery kodów kreskowych, terminale danych lub smartfony, umożliwiają pracownikom skanowanie kodów kreskowych produktów, lokalizacji czy identyfikatorów palet. Dane zebrane za pomocą tych urządzeń są automatycznie przesyłane do systemu WMS.NET, eliminując konieczność ręcznego wprowadzania informacji.

Kolektory danych w programie WMS.NET mogą również być wykorzystywane do przeprowadzania inwentaryzacji magazynu. Pracownicy mogą skanować produkty i lokalizacje, aby sprawdzić, czy stan faktyczny zgadza się ze stanem teoretycznym w systemie. Kolektory danych mogą również pomóc w zarządzaniu cyklicznymi inwentaryzacjami, gdzie określone obszary magazynu są regularnie sprawdzane pod kątem stanu i dokładności.

Terminale przenośne z czytnikiem kodów kreskowych

Terminale te są wyposażone w zaawansowane technologie skanowania, co pozwala na błyskawiczne odczytywanie informacji z kodów kreskowych. Dzięki wbudowanemu czytnikowi kodów kreskowych lub antenie RFiD, terminale te są niezastąpione podczas przyjmowania i wydawania towarów, inwentaryzacji, a także w procesach kontroli jakości.

Kolektory danych działające w systemie Android

Kolektory Android oferują dodatkową funkcjonalność dzięki możliwości pracy w trybie online. Urządzenia te wymagają połączenia z siecią WiFi lub LTE, co umożliwia bieżącą synchronizację danych z systemem magazynowym WMS.net. Dzięki temu pracownicy mają stały dostęp do aktualizowanych informacji, co zwiększa efektywność zarządzania zapasami i umożliwia natychmiastowe reagowanie na zmiany w magazynie.

Wpływ na efektywność pracy magazynowej

Kolektory danych to kluczowe narzędzia w systemie WMS.net, które znacząco podnoszą efektywność i dokładność pracy w magazynie, poprawiając zarządzanie łańcuchem dostaw i zwiększając satysfakcję klientów.

Rozliczenie kosztów

WMS Rozliczenie kosztów

Generowanie rozliczenia kosztów w systemie Studio Magazyn WMS.net

Rozliczenie kosztów w programie magazynowym Studio Magazyn WMS.net odgrywa kluczową rolę w efektywnym zarządzaniu finansami dla firm logistycznych. Funkcja ta pozwala na precyzyjne przypisywanie kosztów do konkretnych operacji magazynowych, co jest nieocenione przy analizie efektywności i rentowności usług.

Generowanie rozliczenia kosztów

Rozliczenie kosztów w programie magazynowym Studio Magazyn WMS.net jest szczególnie przydatne dla firm logistycznych, które świadczą usługi magazynowania. W ramach rozliczenia kosztów, użytkownicy mogą przypisywać koszty do konkretnych operacji magazynowych, takich jak przyjęcie towarów, kompletacja zamówień, pakowanie czy wysyłka.

Dodatkowo, program umożliwia uwzględnienie kosztów związanych z usługami dodatkowymi, które mogą być oferowane przez firmy logistyczne. Przykładowe usługi dodatkowe mogą obejmować obsługę specjalnych zamówień, pakowanie pod indywidualne potrzeby klientów, etykietowanie czy inne usługi logistyczne. Koszty tych usług można przypisać do odpowiednich operacji lub klientów, co umożliwia dokładne rozliczenie i analizę kosztów związanych z usługami dodatkowymi.

Wygenerowany dokument, pozwoli nam w łatwy sposób rozliczyć się z kontrahentami bez dodatkowego nakładu pracy. Algorytm generujący rozliczenie zapewnia spójność oraz prawdziwość danych. Wygenerowany dokument możemy wyeksportować do pliku np. PDF lub xlsx.

Rozliczanie kosztów operacji magazynowych

Użytkownicy programu mogą przypisywać koszty do takich działań jak przyjęcie towarów, kompletacja zamówień, pakowanie, czy wysyłka. Każda z tych operacji generuje określone koszty, które można dokładnie monitorować i zarządzać za pomocą systemu WMS.net. Dzięki temu menedżerowie logistyki mają możliwość optymalizacji procesów i zredukowania niepotrzebnych wydatków.

Uwzględnianie kosztów usług dodatkowych

Program Studio Magazyn WMS.net umożliwia również uwzględnianie kosztów związanych z usługami dodatkowymi. Firmy logistyczne często oferują specjalistyczne usługi, takie jak obsługa specjalnych zamówień, pakowanie dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, etykietowanie czy inne usługi logistyczne. Koszty tych usług mogą być przypisane do odpowiednich operacji lub konkretnych klientów. Funkcja ta jest niezwykle przydatna przy precyzyjnym rozliczaniu i analizie kosztów związanych z usługami dodatkowymi.

Zwiększenie przejrzystości finansowej

Dzięki możliwościom oferowanym przez system WMS.net, firmy logistyczne mogą znacznie zwiększyć przejrzystość finansową. Dokładne rozliczanie kosztów pozwala na lepsze zrozumienie struktury wydatków i może przyczynić się do zwiększenia marży zysku przez efektywniejsze zarządzanie zasobami magazynowymi i operacjami logistycznymi.

Etykiety logistyczne

Etykiety logistyczne​

Etykiety logistyczne w systemie WMS.net

Etykiety logistyczne stanowią kluczowy element systemu WMS, umożliwiając efektywne oznaczanie i zarządzanie towarem w magazynie. Są one niezbędne do utrzymania porządku i zapewnienia sprawnego przepływu informacji na temat produktów przechowywanych w magazynie.

Etykiety w logistyce

Etykiety logistyczne to ważny element systemu WMS pozwalający na szybkie i łatwe oznaczanie towarów znajdujących się w magazynie. Etykiety logistyczne zawierają informacje takie jak kod kreskowy, numer seryjny, opis i lokalizację produktu.

Etykiety logistyczne w systemie WMS umożliwiają również dokładne śledzenie ruchu towarów w magazynie, włącznie z ich przyjęciem, umieszczeniem na półce, przemieszczeniem, kompletowaniem zamówień i wysyłką. Dzięki temu system WMS zapewnia dokładną kontrolę nad stanami magazynowymi, co pozwala na szybkie podejmowanie decyzji związanych z zaopatrzeniem i sprzedażą towarów.

Operator może wygenerować etykietę i oznaczyć nią jednostki logistyczne w momencie przyjmowania towaru do magazynu. Etykiety mogą korzystać ze standardów kodów EAN 13, EAN 128 (kody 1D) lub QR Code (kody 2D).

Dokumenty CMR oraz GS1

Etykiety GS1 w programie Studio Magazyn WMS.net umożliwiają zgodność z międzynarodowymi standardami identyfikacji produktów, co ułatwia współpracę z partnerami handlowymi i integrację z innymi systemami logistycznymi. Dzięki nim, użytkownicy mogą zwiększyć precyzję, efektywność i niezawodność swoich operacji magazynowych.

W programie istnieje możliwość wydruku CMR (Międzynarodowego Listu Przewozowego) dla procesów związanych z transportem. Wydruk CMR zawiera niezbędne informacje dotyczące przewożonego towaru, nadawcy, odbiorcy, trasy transportu, warunków dostawy i inne istotne szczegóły. Dzięki temu, użytkownicy systemu WMS.net mogą generować i drukować kompletny i zgodny z wymaganiami CMR, co ułatwia przeprowadzanie operacji transportowych i zapewnia zgodność z przepisami międzynarodowymi.

Zawartość etykiet logistycznych

Etykiety logistyczne zawierają kluczowe informacje, które umożliwiają identyfikację towarów. Są to m.in. kod kreskowy, numer seryjny, opis produktu oraz lokalizacja w magazynie. Te dane pozwalają na szybkie i precyzyjne zarządzanie stanami magazynowymi, od momentu przyjęcia towaru, przez przechowywanie, aż po jego wydanie.

Śledzenie ruchu towarów

System WMS wykorzystuje etykiety logistyczne do dokładnego śledzenia ruchów towarów w magazynie. Dzięki nim możliwe jest bieżące monitorowanie każdego etapu obiegu produktu w magazynie, co obejmuje przyjęcie, umieszczanie na półkach, przemieszczanie, kompletowanie zamówień oraz wysyłkę. Etykiety te zapewniają dokładną kontrolę nad stanami magazynowymi i umożliwiają szybkie podejmowanie decyzji operacyjnych.

Generowanie i standardy etykiet

Operatorzy magazynowi mogą generować etykiety logistyczne bezpośrednio w systemie WMS w momencie przyjmowania towaru do magazynu. System WMS.net obsługuje różne standardy kodów, w tym EAN 13 i EAN 128 (kody 1D) oraz QR Code (kody 2D). Zastosowanie tych standardów umożliwia szeroką kompatybilność z różnymi systemami skanowania i logistyki, zwiększając efektywność operacyjną.

Raporty

WMS raporty

Automatyczne generowanie raportów

System WMS.net znacząco upraszcza proces zarządzania magazynem poprzez automatyczne generowanie raportów magazynowych. Funkcjonalność ta pozwala na efektywne monitorowanie i kontrolowanie kluczowych procesów magazynowych na bieżąco.

Różnorodność raportów magazynowych

W systemie WMS.net dostępna jest szeroka gama raportów, które umożliwiają analizę różnych aspektów działalności magazynowej. Raporty te obejmują stan magazynu, przepływy towarów, zamówienia oraz wydajność personelu. Dzięki temu menedżerowie magazynów mogą szybko reagować na zmieniające się warunki i optymalizować operacje magazynowe.

Raporty w czasie rzeczywistym

Kluczową zaletą systemu WMS.net jest dostępność raportów w czasie rzeczywistym. Możliwość natychmiastowego uzyskania aktualnych danych pozwala na bieżącą reakcję na wszelkie zmiany w magazynie, co jest nieocenione w dynamicznie zmieniającym się środowisku logistycznym.

Narzędzia analizy danych

System oferuje również zaawansowane narzędzia analizy danych, w tym wykresy i statystyki. Te narzędzia pomagają zrozumieć i interpretować zgromadzone informacje, co zwiększa efektywność decyzji biznesowych opartych na danych.

Personalizacja i eksport raportów

Użytkownicy systemu WMS.net mogą dostosować wygląd i zawartość raportów do własnych potrzeb. Personalizacja ta ułatwia analizę danych i sprawia, że raporty są bardziej użyteczne dla konkretnych użytkowników. Ponadto, raporty można łatwo eksportować do różnych formatów, takich jak PDF czy Excel, co ułatwia dzielenie się nimi i analizę poza systemem.

Dostępność raportów

Raporty są łatwo dostępne dla uprawnionych użytkowników na różnych poziomach hierarchii organizacyjnej. Umożliwia to szeroki dostęp do informacji i wspiera transparentność w zarządzaniu magazynem.

Wizualizacja

WMS wizualizacja

Wizualizacja zajętości miejsc składowania

Wizualizacja zajętości miejsc składowania w magazynie pozwala na dokładne monitorowanie wolnych i zajętych miejsc na regałach. Takie narzędzie jest nieocenione, gdyż umożliwia lepsze planowanie zaopatrzenia oraz składowania produktów. Dodatkowo, dzięki wizualizacji, procesy magazynowe są optymalizowane, co prowadzi do większej efektywności pracy magazynu.

Sposoby wizualizacji

Wizualizacja ta może przybierać różne formy. Jedną z nich jest graficzne przedstawienie schematu magazynu, gdzie za pomocą kolorów lub symboli oznaczone są wolne i zajęte miejsca. Inną formą jest lista lub tabela, która szczegółowo prezentuje wszystkie regały w magazynie wraz z informacjami o ich zajętości.

Dzięki zastosowaniu systemu WMS, wizualizacja zajętości miejsc składowania staje się intuicyjna i łatwa w obsłudze. Systemy informatyczne w magazynie, takie jak oprogramowanie magazynowe SoftwareStudio, zapewniają nie tylko dokładne śledzenie miejsca składowania, ale także wspierają efektywne zarządzanie przestrzenią magazynową. Użytkowanie programu magazynowego pozwala na dynamiczne reagowanie na zmieniające się potrzeby w magazynie, co jest kluczowe dla nowoczesnych przedsiębiorstw.

Zachęcamy do skorzystania z wersji demonstracyjnej naszego systemu magazynowego WMS. To doskonała okazja, aby na własnej skórze przekonać się, jak nasze rozwiązanie może usprawnić i zautomatyzować procesy w Twoim magazynie. Wersja demo pozwoli Ci odkryć funkcjonalności i zalety naszego oprogramowania magazynowego bez żadnych zobowiązań.

Nie czekaj na okazję, która może nie nadejść! Już dziś zapytaj o wycenę naszego programu magazynowego i przekonaj się, jak możemy pomóc zoptymalizować procesy w Twoim magazynie. System WMS od SoftwareStudio to nie tylko zaawansowane oprogramowanie, ale także gwarancja poprawy efektywności i redukcji kosztów operacyjnych. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach, jakie otwiera przed Tobą nasz system magazynowy WMS.

Zachęcamy do zapoznania się z funkcjonalnościami naszego systemu magazynowego WMS, który oferuje nowoczesne i efektywne rozwiązania dla zarządzania przestrzenią magazynową. Nasz program magazynowy został zaprojektowany, aby usprawnić każdy aspekt pracy magazynu, od monitorowania zajętości regałów po optymalizację procesów zaopatrzenia i dystrybucji.

Licencjonowanie

STANDARD

Licencja Software as a Service. Opłata podstawowa zawiera:

 • Hosting przestrzeni dyskowej w chmurze prywatnej SoftwareStudio;
 • Licencja oprogramowania www + Android;
 • Licencja Windows Server oraz Microsoft SQL Server;
 • 7 dniowa kopia danych;
 • Software Maintenance NBD.

Koszt licencji jest sumą opłaty podstawowej oraz liczby użytkowników

PROCESOR

Licencja Software as a Service. Opłata podstawowa zawiera:

 • Hosting przestrzeni dyskowej w chmurze prywatnej SoftwareStudio;
 • Licencja oprogramowania www + Android;
 • Licencja Windows Server oraz Microsoft SQL Server;
 • 30 dniowa kopia danych;
 • Software Maintenance NBD.

Licencja bez ograniczeń liczby użytkowników.

DEVELOPER

Licencja z prawem do modyfikowania kodu źródłowego na własne potrzeby. Opłata podstawowa zawiera:

 • Możliwość instalacji oprogramowania na własnym serwerze;
 • Dostęp do modułu KONFIGURATOR;
 • Licencja oprogramowania www + Android;
 • Software Maintenance NBD.

Licencja bez ograniczeń liczby użytkowników.

 • STANDARD
 • PROCESOR
 • DEVELOPER
STANDARDPROCESORDEVELOPER
$3999
/year
$3999
/year
$3999
/year
Magazyn wysokiego składu
Praca wielooddziałowa
Usługi logistyczne
Moduł www Proxy
Hosting w chmurze
Instalacja na własnym serwerze
Moduł na terminal Android
Limit liczby użytkowników
Integracja z ERP / API
Integracja z firmami kurierskimi
Inne wersje językowe niż PL
Konfigurator
Umożliwia personalizację platformy
Dostęp do kodu źródłowego
Buy NowBuy NowBuy Now
 • STANDARD
 • PROCESOR
 • DEVELOPER
STANDARDPROCESORDEVELOPER
$3999
/year
$3999
/year
$3999
/year
Magazyn WMS.net1 000,003 000,0020 000,00
Opłata za użytkownika
Cena za 1 nazwaną licencję dostępową
150,000,000,00
Moduł rozliczanie usług logistycznych150,00300,000,00
Moduł terminal Android
Aplikacja instalowana na urządzenia mobilne
500,001 000,000,00
Moduł Proxy
Witryna www dla kontrahentów
600,00600,000,00
Moduł integracji
Wymiana komunikatów API, import z plików serwera FTPs
500,00500,000,00
Moduł Multilanguage
Licencja umożliwiająca definiowanie tłumaczeń
600,00600,000,00
Moduł Konfigurator
Umożliwia personalizację platformy
5 000,000,00
Buy NowBuy NowBuy Now
Ceny netto - do cen należy doliczyć 23% VAT
logo-softwarestudio-2020-600

SoftwareStudio Sp. z o.o.

ul. Innowatorów 8

62-069 Dąbrowa k. Poznania

Telefon: +48 533 322 626

e-mail: kontakt@softwarestudio.com.pl