WMS.net

OPROGRAMOWANIE DO MAGAZYNU

Studio WMS.net

USPRAWNIENIE  PROCESÓW  MAGAZYNOWYCH

Nowoczesne systemy logistyczne WMS (Warehouse Management System)  pozwalają na znaczne usprawnienie wszelakich procesów logistycznych zachodzących w firmie produkcyjnej, czy  dystrybucyjnej.

program magazynowy kolektor danych Android

MAGAZYN WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

STUDIO MAGAZYN WMS.NET

Studio WMS.net to specjalistyczne rozwiązanie do obsługi magazynu wysokiego składowania z możliwością szczegółowej ewidencji obrotów według numerów partii lub serii oraz dat ważności. Obsługa magazynu wysokiego składowania opiera się na kartotekach miejsc składowania, w których przechowywany jest towar. Zastosowanie oprogramowania magazynowego Studio WMS.net znajduje uzasadnienie wszędzie tam, gdzie występują rozbudowane magazyny.

program magazynowy kody kreskowe

BEZBŁĘDNA LOKALIZACJA TOWARU

Znaczeniem kluczowym do sprawnego zarządzania towarem w magazynie staje się wiedza nie ile mamy towaru w zapasie, ale gdzie się on znajduje. Zadaniem realizowanym w ramach systemu WMS.net jest bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie oraz kontrola przebiegu procesów magazynowych.  programowanie do magazynu autorstwa SoftwareStudio dostarcza informacji dotyczących stanu magazynowego według wielu różnych kryteriów. Umożliwia on sprawną lokalizację każdej pojedynczej przesyłki.

W Studio WMS.net operator może wygenerować odpowiednią etykietę i oznaczyć nią jednostki towarowe lub w momencie przyjmowania towaru do magazynu przyjąć towar wykorzystując informacje zawarte na etykiecie, która została nadana wcześniej przez inny podmiot.

WMS

SYSTEM WMS

Ogromne magazyny i centra dystrybucyjne od wielu lat wykorzystują profesjonalne systemy WMS by efektywnie zarządzać codziennymi zadaniami. Nowoczesna technologia wsparta kodami kreskowymi, terminalami radiowymi lub systemem Voice Picking (polecenia głosowe) pozwala na pełną kontrolę pracy i przepływu towarów w magazynie. Jest to również praktyczne narzędzie komunikacji pomiędzy magazynem, a nadrzędnym systemem ERP. Wszelkie czynności magazynowe zostają odnotowane w systemie WMS.net oraz są komunikowane na zasadzie Online lub Offline z systemem zarządzania firmą klasy ERP. Studio WMS.net stanowi kompleksowe rozwiązanie informatyczne pozwalające na zarządzanie ruchem produktów w magazynie oraz optymalizujące wykorzystanie przestrzeni magazynowej.

WMS online

PROGRAM MAGAZYNOWY

Studio WMS.net jest przygotowany do współpracy z wieloma funkcjonującymi na rynku systemami klasy ERP, m.in. SAP, enova, WFmag, HermesSQL. Cechą, która wyróżnia oprogramowanie WMS.net spośród innych systemów tej klasy jest to, że program jest niezwykle elastyczny i pozwala na integrację z innymi systemami działającymi w przedsiębiorstwie oraz jego kontrahentów. System WMS.net poprzez odpowiednio  budowany interfejs pozwala na wymianę danych za pomocą plików excel lub bezpośrednio poprzez WebService umożliwiając synchronizację i przesyłanie danych pomiędzy systemami.
Praca na danych w systemie WMS.net odbywa się w trybie rzeczywistym. Dzięki temu możliwe jest oparcie o przygotowane w systemie ERP  Dokumenty, listy kontrahentów, towarów oraz obsługa procesów zgodnie z potrzebami Klienta.

praca w magazynie

USŁUGI MAGAZYNOWE

Szczególną funkcjonalność programu zapewnia wersja do prowadzenia magazynu na zasadzie usług magazynowania (outsourcing logistyczny), gdzie podmiot wykorzystujący program prowadzi ewidencję w podziale na firmy, którym świadczy usługi magazynowania. W takim wypadku właścicielem towaru przechowywanego w magazynie jest inny podmiot, który obciążany jest za usługi związane z przechowywaniem wraz z usługami przyjęcia, wydania, komisjonowania, etykietowania, pakowania itp. System WMS.net nie tylko pozwala obsługiwać jednocześnie wiele firm w jednym magazynie, ale także wspiera  naliczanie kosztów za świadczone im usługi logistyczne według indywidualnych cenników.

Warehouse manager holding digital tablet

TERMINALE MOBILNE Z SYSTEMEM ANDROID

W ramach oprogramowania magazynowego dostępny jest moduł na terminal radiowy z systemem Android, za pomocą którego potwierdzane są dostawy oraz wydania z magazynu. Ponadto terminale znajdują szereg dodatkowych zastosowań np. podczas inwentaryzacji magazynu. W firmach produkcyjnych terminale mogą posłużyć do
raportowania postępów prac. Każdy ruch użytkowania jest automatycznie zapisywany w bazie danych systemu WMS, co można wykorzystać przy weryfikacji wydajności pracy
i monitorowaniu „wąskich gardeł”.

program WMS stany magazynowe

TABLET W MAGAZYNIE

Terminale przenośne, z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych lub anteną RFID, to urządzenia wspierające prace mobilnych pracowników w gospodarce magazynowej. Technologia RFID w magazynach wysokiego składowania może być wykorzystywana do oznaczenia i identyfikacji nośników towaru. Na rynku dostępne są różne modele terminali, które można dobrać w zależności od potrzeb firmy. Urządzenia te zapewniają optymalne metody zbierania, przetwarzania i wymiany informacji koniecznych do realizacji obsługiwanych procesów.

kody kreskowe, automatyczna identyfikacja

KODY KRESKOWE

Studio WMS.net doskonale sprawdza się przy ewidencji towarów, miejsc składowania i nośników logistycznych opartej o kody kreskowe. WMS.net generuje etykiety logistyczne, które można drukować na dedykowanej do tego drukarce. System magazynowy potrafi generować wiele standardowych kodów kreskowych zarówno w technice kodowania 1D, jak i 2D. Kodowane są miejsca (regały, półki), nośniki logistyczne (palety), opakowania zbiorcze i jednostkowe, dokumenty magazynowe przyjęcia i wydania oraz listy przewozowe. Prócz kodów kreskowych program magazynowy od SoftwareStudio umożliwia wykorzystywanie kodów QR, których budowa umożliwia umieszczenie oraz odczyt na szybko przemieszczającym się względem skanera przedmiotach.

program WMS w magazynie

ETYKIETY LOGISTYCZNE

Oprogramowanie Studio WMS.net wyposażone jest w moduł do drukowania etykiet logistycznych w standardzie GS1 zgodnie z wymaganiami stawianymi dla dostawców towarów do sieci marketów. Etykieta logistyczna jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista) porozumiewają się dzięki stosowaniu standardów globalnego systemu GS1. Etykieta logistyczna zawiera zakodowane oraz czytelne informacje, opisujące zawartość i parametry logistyczne każdej indywidualnej jednostki logistycznej np. palety. 

miejsca składowania w magazynie

LOKALIZACJE MAGAZYNOWE

LOKALIZACJE MAGAZYNOWE, CZYLI MIEJSCA OWANIA TOWARU MAGAZYNIE.
Budowane są coraz większe magazyny, w których przechowywane są coraz większe zapasy, w takiej sytuacji potrzeba ewidencyjna zmienia się i informacja o ogólnym stanie magazynowym staje się niewystarczająca. W celu ułatwienia pracy magazynierom, lepszego wykorzystania przestrzeni magazynowej oraz uzyskania wiedzy w jakim miejscu znajdują się określone ilości towarów wprowadza się ewidencję według miejsc składowania. W magazynie wysokiego składowania oznaczenia miejsc składowania towarów (lokalizacje magazynowe) za pomocą etykiet z kodem kreskowym pozwala na  wykorzystanie przenośnych skanerów (czytniki kodów kreskowych). Studio WMS.net pozwala na dowolne zaprojektowanie etykiety i drukowanie jej z poziomu kartoteki lokalizacji magazynowych.

system WMS

PRZESTRZEŃ MAGAZYNOWA

WIZUALIZACJA 
Stany magazynowe mogą być prezentowane w ujęciu fizycznym rozlokowaniu w przestrzeni magazynowej. W celu jej wizualizacji uruchamiana jest transakcja wyświetlająca stany magazynowe w regałach.

HISTORIA MIEJSC SKŁADOWANIA
By wybrać odpowiednie miejsce składowania możemy wyświetlić historię zapisów powiązanych z daną lokalizacją magazynową. Historię tworzą wszystkie ewidencjonowane dokumenty magazynowe oraz operacje wykonywane przez magazynierów, po których informacje są stale przechowywane i dostępne w systemie.

STANY MAGAZYNOWE W LOKALIZACJI
Magazynier z poziomu wizualizacji miejsc składowania może wyświetlić szczegółowy podgląd stanów magazynowych. W każdym momencie mamy podgląd, do tego co dokładnie znajduje się w określonym miejscu magazynu. Stany magazynowe mogą być podane w sposób uogólniony lub szczegółowy z  numerami partii (LOT), datami produkcji lub terminami przydatności.

zarządzanie magazynem

PRZYJĘCIA DO MAGAZYNU

Na komputerze znajdującym się w strefie przyjęć do magazynu na dużym monitorze wyświetlana jest aplikacja z transakcją do realizacji przyjęć na podstawie kodów kreskowych. Operator wyposażony jest w bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych, za pomocą którego skanuje kod towaru przyjmowanego do magazynu.  Skanowany lub wprowadzony kod dotyczy identyfikacji indeksu towaru lub kodu kreskowego GTIN. Komputer może być zastąpiony przez urządzenie z zainstalowaną aplikacją Android – terminal lub tablet przemysłowy. Użytkownik określa liczbę sztuk znajdującą się w kartonie, datę produkcji lub termin ważności, numer partii produkcyjnej oraz skanuje kod kreskowy pudełka (lub innej jednostki logistycznej).

Automatycznie zostają dopisane w bazie pozycje przyjmowane dokumentem magazynowym. Pozycja zapisana jest ze statusem BUFOR. Wyświetlana jest na bieżąco informacja o ilości zeskanowanych  kartonów oraz liczbie sztuk ułatwiających kontrolę pracy magazyniera. W zakładce Przyjęcie można sprawdzić jakie pozycje zostały zeskanowane i wprowadzone do dokumentu przyjęcia.

zarządzanie magazynem

SKŁADOWANIE

Wszystkim miejscom wyznaczonym w magazynie przyporządkowane zostają oznaczenia (miejsca adresowe) pozwalające na szybką lokalizację w ramach powierzchni magazynu. Dodatkowo każde miejsce oznakowane jest etykietą zawierającą kod kreskowy jednoznacznie identyfikujący miejsce magazynowe w systemie. Z pomocą terminala skanowane są nośniki  logistyczne z kodem kreskowym oraz miejsca składowania, co skutkuje zapisem w bazie informacji potwierdzającej miejsce składowania.

zarządzanie magazynem

KOMPLETACJA

KOMPLETACJA – PRODUKCJA
Transakcja pozwala na wykorzystanie skanowania kodów kreskowych znajdujących się na półproduktach oraz pakowania w kartony wyrobu gotowego. Identyfikacja pojedynczych kartonów pozwala na ewidencję i kontrolę jakie dokładnie pozycje zostały spakowane do kartonu tworzącego nowy produkt.

KOMPLETACJA ZLECENIA PALETY MIX
Wysyłka towarów z magazynu nie zawsze odbywa się na zasadzie cało paletowej. Najczęściej  realizowane są wydania według zleceń klienta na które składają się różnorodne pozycje  magazynowe. Transakcja pozwalająca na tworzenie palet MIX zgodnie ze specyfikacją klienta dostępna jest zarówno na komputer jak i terminal.