logo-softwarestudio-2020-600

Studio VSS.net

System awizacyjny VSS.net

SoftwareStudio 2024

Grzegorz Ciebień
BDM
Bartłomiej Rott
Product Owner
Spis treści

System VSS.net

Pełna kontrola awizacji dzięki platformie VSS.net. Poniżej najważniejsze obsługiwane obszary dla Twojego biznesu.

VSS yard management system

Yard Management System

Studio VSS.net, oferowane przez SoftwareStudio, to nowoczesne narzędzie dedykowane do efektywnego zarządzania logistyką i transportem w firmach. System ten umożliwia kompleksowe planowanie dostaw oraz precyzyjne awizowanie transportów. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii, użytkownicy mogą znacznie usprawnić procesy logistyczne w swoich przedsiębiorstwach.

Awizacja dostaw

W momencie wzmożonej ilości operacji związanej z dostawami i odbiorami z magazynów program Studio VSS.net pomoże w optymalizacji dystrybucji produktów i materiałów w obrębie magazynu.

Okna czasowe

Okna czasowe w systemie awizacyjnym pozwalają na tworzenie i kierowanie harmonogramem rozładunków i załadunków w magazynach. Automatyczne obliczanie czasu załadunku/rozładunku przez system w oparciu o rodzaj transportu, ilość palet czy rodzaj asortymentu automatycznie rezerwuje odpowiedni czas potrzebny na obsługę samochodu.

Harmonogramowanie pracy magazynów

Za pomocą programu można kontrolować i zarządzać harmonogramem pracy magazynów. Magazynierzy mają dostęp do utworzonych awizacji z możliwością edycji danych, ich akceptacji czy zmiany godziny załadunku/rozładunku.

Powiadomienia SMS oraz e-mail

Komunikacja za pomocą SMS z kontrahentami, przewoźnikami i kierowcami. Z poziomu platformy logistycznej można wysyłać ręcznie lub automatyczne powiadomienia SMS na telefon komórkowy. Powiadomienia mogą być wysyłane bezpośrednio do kierowców, ale także do firm transportowych jak i kontrahentów.

System LPR

System LPR (License Plate Recognition) to technologia, która umożliwia automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych pojazdów. System LPR opiera się na wykorzystaniu kamer i oprogramowania do analizy obrazu. Kamery rejestrują obraz tablicy rejestracyjnej pojazdu, a następnie oprogramowanie przetwarza ten obraz w celu wyodrębnienia numeru rejestracyjnego.

Poprzez implementację systemu LPR w Studio VSS.net, dokonujemy automatycznych zapisów pojazdów wjeżdżających czy opuszczających teren zakładu.

Aplikacja mobilna

Umożliwia klientom i pracownikom firmy dostęp do systemu awizacji transportu z dowolnego miejsca i o dowolnym czasie. Dzięki aplikacji mobilnej proces awizacji transportu może być przyspieszony. Klienci mogą szybko i łatwo wprowadzać i aktualizować informacje o przesyłkach, a firmy transportowe mogą szybko otrzymywać i przetwarzać te informacje. Aplikacja jest dostępna zarówno na platformy Android, jak i iOS.

Multilanguage

Nasze oprogramowanie posiada wbudowany moduł multilanguage, który pozwala dodawać tłumaczenia na wiele języków obcych. Studio VSS.net przetłumaczony jest m.in na język angielski, niemiecki, hiszpański czy ukraiński.

Oprogramowanie firmy SoftwareStudio

Studio VSS.net

umożliwia rejestrację awizacji, wizyty, kontroluje ich czas i przebieg oraz koordynuje dostęp do zdefiniowanych zasobów (doków, bram i wag).

Funkcjonalności systemu

VSS awizacja

Awizowanie

System Studio VSS.net wyposażony jest w szereg narzędzi, które umożliwiają szczegółowe planowanie transportów oraz awizowanie transportów w realnym czasie. Dodatkowo, platforma oferuje intuicyjne interfejsy użytkownika oraz rozbudowane opcje konfiguracji, co pozwala na dostosowanie funkcjonalności do indywidualnych potrzeb każdej firmy.

Kalendarze

Zgłoszenia awizacji można przeglądać w programie za pomocą tabel oraz w układzie kalendarza (Scheduler). Zdarzenia w kalendarzu możemy dodawać, edytować, zmienić ich położenie metodą przeciągnij i upuść. Kalendarz prezentuje dane w układzie dziennym, tygodniowym, miesięcznym lub na linii czasu.

Używanie kalendarza przez planistów jest naturalnym i intuicyjnym narzędziem. Za pomocą definiowanych kolorów można oznaczać zdarzenia. Narzędzie administracyjne pozwala definiować kalendarze w sposób dowolny. Dzięki temu można wyróżnić dzieląc wyświetlane zdarzenia według obiektów, czy rodzajów zdarzeń.

Przepustki

W programie możemy w łatwy sposób wygenerować przepustkę dla danych obiektów czy gości na bramie. Na danym wydruku, możemy umieszczać kody QR, które pozwolą nadzorować ruch na terenie zakładu.

Podpis na tablecie

Przy dokumencie mamy możliwość umieszczania podpisu w formie obrazka. Podpisem możemy potwierdzać dostawy lub dowolny inny dokument. Podpis realizuje magazyn lub ochrona za pomocą tabletu lub w samoobsługowym kiosku.

Samodzielna rejestracja w kiosku

Kiosk to spersonalizowane urządzenie wolnostojące lub naścienne, które może być wykorzystane w oddziale firmy. Dedykowane rozwiązanie systemu Studio VSS.net przygotowane z myślą o takim urządzeniu pozwala na zgłoszenie przyjazdu, potwierdzenia danych, czy przekazanie informacji związanych z dalszą realizacją jak na przykład wskazanie doku załadunku/rozładunku do którego ma kierować się transport.

Komunikacja wewnętrzna i powiadomienia

Użytkownicy platformy mogą wysyłać i otrzymywać powiadomienia. Program przechowuje historię wymiany informacji, pozwala odpowiedzieć nadawcy na komunikat. Komunikaty mogą być wysyłane indywidualnie lub do poszczególnych grup użytkowników.

Rozwiązanie webowe

Platforma Studio VSS.net opracowana jest w technologii webowej i może być obsługiwana przez dowolną popularną przeglądarkę internetową.

Proces tworzenia awizacji

VSS Proces tworzenia awizacji

Awizacja

W systemie VSS.net, użytkownik może łatwo utworzyć nową awizację dostawy lub wysyłki.
Dzięki rozbudowanemu formularzowi awizacji, użytkownik może zdefiniować m.in rodzaj transportu, ilość palet, dane kierowcy, kontakt czy numery rejestracyjne pojazdu.
Po utworzeniu awizacji jest ona odpowiednio przetwarzana przez poszczególne role programowe. Awizacja będzie dokumentowana od pojawienia się na bramie, po magazyn i ponownego wyjazdu. W każdym momencie możemy podpiąć dokumenty, zdjęcia dla procesowanej pozycji. Cała awizacja zostaje zapisana w historii.

Elastyczność

Nowoczesne technologie i zgodność z aktualnymi standardami HTML5 pozwalają korzystać z systemu Studio VSS.net na dowolnej platformie: Microsoft Windows, Android oraz Apple Mac OS X czy iOS.

Wiadomości SMS oraz e-mail

Komunikacja SMS oraz e-mail w narzędziowni

Komunikacja SMS oraz e-mail w procesie awizacji transportów

Komunikacja za pomocą SMS-ów i e-maili stała się nieodzownym narzędziem w codziennej pracy wielu firm. Te formy komunikacji pozwalają na szybką i efektywną wymianę informacji między pracownikami oraz z klientami. Ponadto, e-maile i wiadomości tekstowe są łatwo dostępne i mogą być przesyłane z każdego miejsca na świecie, co zwiększa mobilność i elastyczność w działaniu przedsiębiorstw.

SMS

Do przewoźnika lub kierowcy system wysyła powiadomienia o ważnych zmianach w awizacji. Ponadto pracownik ma możliwość ad hoc wysłać z systemu wiadomość. Wysłane wiadomości są zapisane w archiwum, możemy więc szybko i łatwo sprawdzić historię wysłanych komunikatów.

e-mail

System w określonych zdarzeniach może wysyłać powiadomienia do dostawców lub przewoźników. Ponadto pracownik może bezpośrednio z platformy awizacyjnej wysłać taką wiadomość. Wszystkie wiadomości trafiają do archiwum wysłanych powiadomień.

Załączniki i zdjęcia

TCS załączniki

Dodawaj załączniki i zdjęcia

Dokumentacja fotograficzna stanowi kluczowy element w zarządzaniu narzędziami w każdym przedsiębiorstwie przemysłowym. Dodatkowo, zwiększa ona przejrzystość oraz efektywność procesu wypożyczania narzędzi. Zdjęcia narzędzi umożliwiają dokładne zarejestrowanie ich stanu przed oraz po wypożyczeniu, co jest niezbędne dla utrzymania odpowiedniego poziomu ewidencji oraz zapewnienia zgodności z wymogami bezpieczeństwa.

Załączniki

Dodawanie załączników do awizacji może być bardzo przydatne, ponieważ pozwala na przesłanie dokumentów lub zdjęć produktu, które mogą pomóc w analizie i rozwiązaniu problemu. Załączniki mogą obejmować m.in. pliki pdf, jpeg, zip, docx.

Każda awizacja może posiadać własne załączniki, dzięki czemu będą one łatwo dostępne do wglądu.

Dokumentacja fotograficzna

W programie możemy przechowywać zdjęcia tablic rejestracyjnych aut. Ponadto do każdej awizacji możemy dodawać dowolną liczbę zdjęć dokumentujących stan dostawy, zapakowania. Stanowić to może podstawę składania reklamacji. Program posiada wyszukiwarkę bazy ze zdjęciami.

Raporty

VSS raporty

Raporty w systemie Studio VSS.net

System Studio VSS.net zapewnia zaawansowane możliwości raportowania, które są kluczowe dla efektywnego zarządzania logistyką i awizacjami dostaw. Funkcjonalność raportów w systemie umożliwia użytkownikom tworzenie szczegółowych zestawień i analiz, które pomagają w monitorowaniu i optymalizacji procesów logistycznych.

Szczegółowe raporty

Na podstawie gromadzonych w bazie informacji program generuje przydatne zestawienia i raporty:
• bieżące załadunki i rozładunki,
• średni czas obsługi środka transportu oraz realizacji załadunku/rozładunku przez magazyn, czas oczekiwania na parkingu, pobytu na terenie zakładu,
• terminowość podstawiania się kierowców,
• alerty związane z brakiem ewidencji przy wjeździe czy wyjeździe,
• zgodność awizacji ze stanem faktycznym, np. w zakresie ilości palet.

Raporty mogą być eksportowane w postaci plików
programu Excel oraz jako pliki PDF

Dział transportu

VSS dział logistyki

Rola działu logistyki i transportu w systemie awizacyjnym Studio VSS.net

Dział logistyki i transportu odgrywa kluczową rolę w systemie awizacyjnym Studio VSS.net, stanowiąc oś zarządzania całym procesem dostaw. Funkcje tego działu są zintegrowane z systemem, co pozwala na precyzyjne planowanie, monitorowanie i optymalizację przepływu towarów.

Rola dla działu transportu

Jest to główna rola w programie VSS.net. Wykorzystujemy ją do konfigurowania oraz nadzorowania całego procesu awizacji. 

W tej roli tworzymy kartoteki kontrahentów, przewoźników czy asortymentu. 
Tworzymy także schemat całego procesu awizacji: ustalamy magazyny, obiekty, bramy czy rampy zgodnie z Naszymi potrzebami. 

Dzięki udostępnionym słownikom, możemy w dowolnej chwili edytować okna czasowe awizacji ich statusy oraz rodzaje: transportów, palet, kontenerów i wiele innych.

Dodatkowo, dzięki słownikom możemy w łatwy sposób ustawiać treści powiadomień sms oraz email

W głównej roli znajdziemy również raporty, które pomogą w optymalizacji pracy oraz na skuteczne zarządzanie zasobami. 

Dostawca

VSS dostawca

Rola dostawcy w systemie Studio VSS.net

W systemie Studio VSS.net istnieje specjalna rola przeznaczona dla dostawców, która umożliwia im szeroki dostęp do funkcji związanych z zarządzaniem ich awizacjami. Ta rola jest kluczowa dla zapewnienia płynnej komunikacji i współpracy między dostawcami a firmami korzystającymi z systemu.

Dostęp do awizacji i historii dostaw

Dostawcy mają możliwość przeglądania listy swoich awizacji, co obejmuje zarówno bieżące, jak i zakończone dostawy. Mogą również sprawdzać historię swoich operacji, co jest nieocenionym narzędziem do analizy i optymalizacji ich pracy. Dzięki temu dostawcy mogą lepiej planować swoje działania, reagować na potrzeby klientów oraz monitorować efektywność swoich dostaw.

Tworzenie nowych awizacji

Jedną z kluczowych funkcji dostępnych dla dostawców jest możliwość zakładania nowych awizacji. Ta opcja umożliwia im inicjowanie procesu dostawy, co jest istotne w kontekście zarządzania czasem i zasobami. Proces tworzenia awizacji jest intuicyjny i dostosowany do potrzeb użytkowników, co znacznie ułatwia codzienną pracę.

Uzupełnianie danych transportowych i dodawanie załączników

System Studio VSS.net pozwala dostawcom na uzupełnianie danych transportowych, co jest niezbędne do prawidłowego zarządzania logistyką. Mogą oni wprowadzać informacje takie jak terminy dostaw, typy pojazdów czy szczegółowe dane o ładunkach. Ponadto, dostawcy mają możliwość dodawania załączników, takich jak dokumenty transportowe czy zdjęcia, co stanowi dodatkowe wsparcie w procesie weryfikacji i zapewnia większą przejrzystość dostaw.

Spedytor

VSS spedytor przewoźnik

Rola spedytora i przewoźnika

Rola spedytora, przewoźnika w systemie Studio VSS.net jest kluczowa dla sprawnej realizacji procesów transportowych. Dzięki dostępowi do platformy, przewoźnicy mogą nie tylko monitorować swoje bieżące zadania, ale również zarządzać swoimi awizacjami w sposób zorganizowany i efektywny.

Przeglądanie awizacji i dostęp do historii

Po zalogowaniu na platformę, każdy przewoźnik ma możliwość przeglądania listy swoich aktualnych oraz przeszłych awizacji. Dzięki temu może on łatwo śledzić wszystkie swoje zlecenia i zarządzać nimi w sposób centralizowany. Historia awizacji dostępna w systemie umożliwia analizę przeprowadzonych dostaw, co jest nieocenionym narzędziem do optymalizacji przyszłych operacji.

Sprawdzanie statusów awizacji

Przewoźnicy mają możliwość sprawdzania statusów swoich obecnie procesowanych awizacji. Ta funkcja pozwala na bieżące monitorowanie etapów realizacji każdej dostawy, co jest kluczowe dla terminowego i efektywnego zarządzania transportem.

Dodawanie nowych awizacji przez moduł kalendarza

Jedną z najważniejszych funkcjonalności dostępnych dla przewoźników jest moduł kalendarza, który umożliwia dopisywanie nowych awizacji. Ta opcja pozwala na planowanie i organizację przyszłych dostaw w łatwy i intuicyjny sposób. Dzięki modułowi kalendarza, przewoźnicy mogą zarządzać swoim harmonogramem pracy, co zwiększa efektywność i poprawia koordynację dostaw.

Brama i ochrona

VSS ochrona

Rola Brama i Ochrona

W systemie awizacyjnym Studio VSS.net, funkcja "Brama i Ochrona" pełni kluczową rolę w procesie zarządzania bezpieczeństwem i logistyką na terenie obiektu. Pracownicy ochrony przy bramie wjazdowej mają do dyspozycji zaawansowane narzędzia umożliwiające efektywne i bezpieczne zarządzanie ruchem na terenie zakładu.

Studio VSS.net dostarcza niezbędnych narzędzi dla efektywnej pracy działu bramy i ochrony, gwarantując zarówno bezpieczeństwo, jak i płynność operacji na terenie zakładu. System ten jest nieocenionym wsparciem w zarządzaniu logistyką i bezpieczeństwem, zapewniając kompleksową kontrolę nad wszystkimi aspektami funkcjonowania bramy wjazdowej.

Rejestrowanie wjazdów i obsługa ruchu przy bramie

Pracownicy ochrony odpowiedzialni są za rejestrowanie każdego pojazdu i osoby przybywającej na teren zakładu. Dzięki systemowi Studio VSS.net mogą oni efektywnie zarządzać:

 • Wjazdami nieawizowanymi: takimi jak służby techniczne czy goście,
 • Wystawianiem przepustek: dla osób wchodzących na teren obiektu,
 • Prowadzeniem księgi gości: co umożliwia szczegółową kontrolę nad osobami przebywającymi na terenie zakładu.

Funkcje bezpieczeństwa i monitorowania

Oprócz podstawowych funkcji rejestracji, system oferuje także narzędzia do zwiększenia bezpieczeństwa i monitorowania:

 • Obsługa szlabanu: automatyzacja otwierania i zamykania dostępu do obiektu,
 • Pomiary temperatury: co jest szczególnie ważne w kontekście procedur zdrowotnych,
 • Wykonywanie zdjęć: pojazdów i tablic rejestracyjnych dla potrzeb identyfikacji,
 • Przyjmowanie podpisu kierowcy: co stanowi element potwierdzenia dostawy,
  Skanowanie dokumentów: związanych z awizacją i dostawą.

Agencja celna

VSS agencja celna

Rola agencji celnej

Rola agencji celnej w systemie Studio VSS.net została zaprojektowana, aby wspierać procesy celników oraz ich obecność na terenie obiektu. Ta specjalistyczna rola pozwala na sprawne zarządzanie dokumentacją celną oraz kontrolę nad przyjmowaniem towarów, które podlegają regulacjom celnym.

Studio VSS.net oferuje niezbędne narzędzia i funkcje, które są kluczowe dla pracy agencji celnych, zarówno w kontekście zarządzania dokumentacją, jak i kontroli nad dostawami. System ten jest doskonałym wsparciem dla agencji celnych, zapewniając efektywne i zgodne z przepisami zarządzanie procesami celnymi.

Kontrola dostaw wymagających obsługi celnej

Pracownicy agencji celnej mają kluczowe znaczenie w procesie weryfikacji i akceptacji dostaw międzynarodowych, które wymagają szczegółowej kontroli. Dostawy oznaczone jako obsługiwane przez agencję celną nie mogą być przyjęte przez magazyn do czasu wyrażenia zgody na rozładunek przez celników. To zapewnia, że wszystkie procedury celne są prawidłowo przestrzegane zanim towar zostanie włączony do dalszego obiegu wewnętrznego.

Dostęp do dokumentów powiązanych

System Studio VSS.net umożliwia pracownikom agencji celnej dostęp do wszystkich dokumentów powiązanych z daną dostawą na wcześniejszych etapach jej realizacji. Funkcjonalność ta pozwala na szybkie i efektywne przeglądanie dokumentacji, takiej jak faktury, deklaracje celne, czy certyfikaty pochodzenia, które są kluczowe dla procesów celników.

Wspieranie procedur celnych

Dzięki roli agencji celnej w systemie Studio VSS.net, pracownicy mogą efektywnie zarządzać procesami celnymi, co jest niezbędne do utrzymania zgodności z obowiązującymi przepisami i uniknięcia opóźnień w dostawach. System wspiera agencje celne w zarządzaniu i dokumentowaniu wszystkich niezbędnych informacji, co przyczynia się do płynności operacji logistycznych.

Magazyn

VSS magazyn

Rola magazynu i ramp

Rola pracowników magazynu w systemie Studio VSS.net jest kluczowa dla efektywnego zarządzania procesami rozładunku i załadunku towarów. System ten oferuje zaawansowane narzędzia, które ułatwiają monitorowanie i optymalizację pracy na magazynach i rampach.

Rola magazynu i ramp w systemie Studio VSS.net jest nieoceniona dla zapewnienia płynności operacji logistycznych oraz utrzymania wysokiej efektywności pracy. System zapewnia nie tylko szybkość i dokładność w procesie logistycznym, ale także pozwala na ciągłą poprawę i dostosowanie działań do zmieniających się warunków operacyjnych.

Proces identyfikacji dostaw

Pracownicy magazynu, korzystając z systemu Studio VSS.net, są wyposażeni w narzędzia do skanowania przepustek lub awizacji. Dzięki zastosowaniu kodów QR, które mogą być wyświetlane zarówno z wydruków, jak i z telefonów komórkowych, magazynierzy szybko identyfikują konkretne dostawy, co znacznie przyspiesza proces przyjmowania towarów.

Monitorowanie czasu operacji magazynowych

System Studio VSS.net automatycznie nalicza czas związany z poszczególnymi etapami obsługi dostawy. Czas podstawienia auta pod rampę: od momentu przyjazdu auta na teren zakładu. Rozpoczęcie rozładunku od momentu, kiedy rozpoczyna się fizyczne przemieszczanie towarów z pojazdu. Zakończenie rozładunku odnotowywanie zakończenia operacji.

Generowanie raportów

Zebrane informacje służą do generowania szczegółowych raportów, które są niezbędne dla oceny wydajności magazynu, analizy czasu realizacji poszczególnych operacji, oraz planowania przyszłych działań. Dzięki tym raportom, zarządzanie magazynem staje się bardziej precyzyjne i oparte na rzetelnych danych.

Czy jesteście Państwo gotowi na transformację swoich procesów logistycznych? Nie czekajcie dłużej! Skorzystajcie z unikalnej możliwości testowania systemu Studio VSS.net poprzez wersję demonstracyjną. Odkryjcie, jak nasze innowacyjne rozwiązania mogą usprawnić zarządzanie awizacjami, logistyką oraz operacjami magazynowymi w Waszej firmie.

Nie przegap okazji do optymalizacji procesów logistycznych w Twojej firmie! Studio VSS.net oferuje zaawansowane narzędzia awizacyjne, które zapewniają efektywność, redukcję kosztów oraz znaczną poprawę komunikacji między wszystkimi uczestnikami łańcucha dostaw. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać spersonalizowaną wycenę i dowiedzieć się więcej o tym, jak nasze rozwiązania mogą wspierać Twoje działania operacyjne.

Zachęcamy do zapoznania się z systemem Studio VSS.net, który oferuje nowoczesne rozwiązania w zakresie zarządzania logistyką i awizacją dostaw. Dzięki szerokiemu zakresowi funkcjonalności, nasz system jest idealnym narzędziem do optymalizacji procesów logistycznych w Twojej firmie. Oferujemy intuicyjne narzędzia do awizacji, planowania dostaw, monitorowania operacji magazynowych oraz wiele więcej.

Licencjonowanie

STANDARD

Licencja Software as a Service. Opłata podstawowa zawiera:

 • Hosting przestrzeni dyskowej w chmurze prywatnej SoftwareStudio;
 • Licencja oprogramowania www + Android;
 • Licencja Windows Server oraz Microsoft SQL Server;
 • 7 dniowa kopia danych;
 • Software Maintenance NBD.

Koszt licencji jest sumą opłaty podstawowej oraz liczby użytkowników

PROCESOR

Licencja Software as a Service. Opłata podstawowa zawiera:

 • Hosting przestrzeni dyskowej w chmurze prywatnej SoftwareStudio;
 • Licencja oprogramowania www + Android;
 • Licencja Windows Server oraz Microsoft SQL Server;
 • 30 dniowa kopia danych;
 • Software Maintenance NBD.

Licencja bez ograniczeń liczby użytkowników.

DEVELOPER

Licencja z prawem do modyfikowania kodu źródłowego na własne potrzeby. Opłata podstawowa zawiera:

 • Możliwość instalacji oprogramowania na własnym serwerze;
 • Dostęp do modułu KONFIGURATOR;
 • Licencja oprogramowania www + Android;
 • Software Maintenance NBD.

Licencja bez ograniczeń liczby użytkowników.

 • STANDARD
 • PROCESOR
 • DEVELOPER
STANDARDPROCESORDEVELOPER
$3999
/year
$3999
/year
$3999
/year
Awizacje VSS
Hosting w chmurze
Opłaty za liczbę użytkowników
Kalendarze
Moduł na tablet i telefon Android, iOS
Moduł www Proxy
Moduł integracji ERP, WMS, TMS
Moduł YMS
Moduł Multilanguage
Obsługa wag
Obsługa kamer LRP
Instalacja na własnym serwerze
Umożliwia personalizację platformy
Konfigurator
Dostęp do kodu źródłowego
Buy NowBuy NowBuy Now

Cennik opłaty miesięczne

 • STANDARD
 • PROCESOR
 • DEVELOPER
STANDARDPROCESORDEVELOPER
PLN900
/year
$3999
/year
$3999
/year
Awizacje VSS900,002 800,0020 000,00
Opłata za użytkownika70,000,000,00
Moduł YMS 400,00200,000,00
Moduł na tablet i telefon400,00800,000,00
Moduł kiosk samoobsługowy100,00500,000,00
Moduł LPR100,00500,000,00
Moduł Gate Assistant50,00500,000,00
Moduł Proxy600,00600,000,00
Moduł integracji500,00500,000,00
Moduł Multilanguage600,00600,000,00
Moduł Konfigurator5 000,000,00
Buy NowBuy NowBuy Now
Ceny netto - do cen należy doliczyć 23% VAT
logo-softwarestudio-2020-600

SoftwareStudio Sp. z o.o.

ul. Innowatorów 8

62-069 Dąbrowa k. Poznania

Telefon: +48 533 322 626

e-mail: kontakt@softwarestudio.com.pl