logo

Table of Contents

System TCS.net

Platforma TCS.net oferuje bogaty zakres funkcjonalny zarządzania narzędziownią i utrzymaniem ruchu. Poniżej najważniejsze obsługiwane obszary.​

Narzędziownia

Efektywne zarządzanie magazynem narzędzi w dziale utrzymania ruchu (DUR). Magazyn DUR pełni kluczową rolę w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania procesów produkcyjnych i utrzymania maszyn w odpowiednim stanie technicznym.
Program pozwala na prowadzenie szczegółowej ewidencji według miejsc składowania i grup towarowych. System umożliwia również przeprowadzenie inwentaryzacji w celu dokładnego sprawdzenia stanu posiadanych zasobów.
Przede wszystkim program TCS.net pozwala na szybkie rejestrowanie pracownikom wypożyczeń i zwrotów narzędzi. Prowadzenie elektronicznej książeczki narzędziowej.

Kiosk w narzędziowni

W dzisiejszych czasach technologia odgrywa coraz większą rolę we wszystkich sferach naszego życia, a także w miejscach pracy, takich jak narzędziownie. Jednym z nowoczesnych rozwiązań, które znalazły zastosowanie w narzędziowniach, jest samoobsługowy kiosk. Samoobsługowe kioski umożliwiają pracownikom łatwy i wygodny dostęp do narzędzi oraz usług oferowanych przez narzędziownię.
Samoobsługowe kioski umożliwiają pracownikom natychmiastowe sprawdzenie stanów magazynowych, stanów dla konkretnego pracownika. Ponadto na wypożyczenie potrzebnych narzędzi bez konieczności oczekiwania na obsługę.

Służby utrzymania ruchu

Służby utrzymania ruchu (SUR) są niezwykle ważnym działem w wielu przedsiębiorstwach, szczególnie w zakładach przemysłowych, gdzie konserwacja, naprawy i utrzymanie sprzętu i maszyn są kluczowe dla niezakłóconego procesu produkcyjnego. Współczesne technologie, takie jak aplikacje mobilne, mogą znacząco zwiększyć efektywność pracy służb utrzymania ruchu poprzez ułatwienie zarządzania zadaniami, planowanie prac, monitorowanie wydajności oraz rejestrowanie napraw i konserwacji.

Panel pracownika

Wykorzystanie intranetu w kontekście działu utrzymania ruchu, narzędziowni i BHP przynosi wiele korzyści, takich jak łatwiejszy dostęp do danych, udostępnianie informacji, efektywne zarządzanie dokumentami oraz poprawa komunikacji wewnętrznej.
Praca serwisantów w terenie często wymaga mobilności i elastyczności, ponieważ muszą obsługiwać różne lokalizacje i wykonywać naprawy oraz konserwację na miejscu. Jednym ze sposobów ułatwienia tej pracy jest dostarczanie serwisantom zestawów narzędzi i wyposażenia BHP za pomocą kuriera. Za pomocą panelu pracownika serwisanci mogą łatwo potwierdzać otrzymane zestawy narzędzi i wyposażenia BHP. Panel pracownika jest dostępny na urządzeniach mobilnych, co umożliwia serwisantom szybkie zeskanowanie kodów kreskowych na otrzymanych pozycjach.

Serwis zewnętrzny

Wiele przedsiębiorstw korzysta z usług serwisu zewnętrznego w celu naprawy, konserwacji i utrzymania swojego sprzętu i maszyn. W takich przypadkach istotna jest efektywna współpraca między serwisem zewnętrznym, narzędziownią oraz działem utrzymania ruchu w ramach przedsiębiorstwa. Wspólna praca i wymiana informacji przyczyniają się do zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania sprzętu oraz minimalizacji przestojów i kosztów związanych z naprawami.
Narzędziownia i dział utrzymania ruchu powinny otrzymuwać dokumentację techniczną, instrukcje obsługi, raporty z przeglądów oraz wszelkie istotne informacje, które mogą mieć wpływ na przeprowadzane naprawy i konserwację.

Producent, dostawca

Efektywna współpraca opiera się na wymianie informacji, dostarczaniu niezbędnych narzędzi i części zamiennych, a także na wsparciu technicznym i szkoleniach. Narzędziownia może utrzymywać zapasy niezbędnych narzędzi i części zamiennych lub zamawiać je w miarę potrzeb. Dostarczanie odpowiednich narzędzi i części zamiennych w czasie jest istotne dla niezakłóconego utrzymania sprzętu. Narzędziownia powinna utrzymywać regularny kontakt z dostawcą lub producentem w celu monitorowania stanów zapasowych i zamawiania nowych pozycji.