logo

Demo CMMS

Sprawdź program demo CMMS

Każda maszyna lub urządzenie ma swoją charakterystykę konstrukcyjną oraz pełni określoną rolę w procesie produkcyjnym. Dlatego strategia utrzymania ruchu powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb i warunków eksploatacji konkretnych urządzeń. System CMMS (Computerized Maintenance Management System) jest narzędziem, które umożliwia optymalizację utrzymania ruchu maszyn i urządzeń poprzez skonfigurowanie i wdrożenie odpowiednich planów i procedur.

System TCS.net, we współpracy z modułem CMMS, umożliwia precyzyjną konfigurację strategii utrzymania ruchu dla każdego urządzenia. Na podstawie danych dotyczących konstrukcji maszyn, ich parametrów technicznych, cykli pracy, warunków eksploatacji itp., system CMMS pozwala na ustalenie optymalnych harmonogramów konserwacji, przeglądów i napraw. Dzięki temu można zminimalizować ryzyko awarii i przestojów produkcyjnych, a także zoptymalizować zużycie zasobów i koszty utrzymania.

aplikacja

Prezentacja

Dowiedz się więcej przeglądając specjalną prezentację i opis najważniejszych funkcjonalności programu TCS.net

Studio TCS.net

Program CMMS

Studio TCS.net jest systemem eksperckim. Jego zadaniem jest pomoc w dostosowaniu zakładu do wymogów dyrektywy maszynowej. Pomaga w codziennych żmudnych działaniach osób odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu. Dzięki nim produkcja idzie oczekiwanym rytmem

Nowoczesne przedsiębiorstwa wymagają rozwiązań opartych o sprawdzone, bezpieczne i wydane systemy operacyjne oraz bazodanowe. Aplikacja CMMS działa w oparciu o bazę Microsoft SQL Server. Dostępna jest aplikacja demo CMMS online przez Internet.

Masz kilka specjalistycznych elementów wyposażenia, które są współdzielone między pracownikami w Twojej firmie? Najlepszym sposobem na upewnienie się, że śledzisz te elementy, jest system zarządzania narzędziownią. Program, który ma funkcję alertu o stanie. Dzięki tego typu systemowi zarządzania można otrzymywać alerty o zwrotach sprzętu. Ale także zleceniach o wysokim priorytecie, które wymagają zasobów. Możesz także dostosować niektóre systemy zarządzania narzędziownią, aby wysyłać alerty.

System CMMS umożliwia skuteczne zarządzanie planami konserwacji oraz ewidencję historii przeprowadzonych prac konserwacyjnych.

Dzięki temu można monitorować wykonane czynności, terminy przeglądów i napraw, zużycie części zamiennych, a także koszty związane z utrzymaniem ruchu maszyn. Informacje te są niezbędne do podejmowania decyzji dotyczących dalszych działań i optymalizacji procesów utrzymania ruchu.

Zakłady przemysłowe wymagają sprawnego oprogramowania. Konserwacja zapobiegawcza i szybkie naprawy pozwalają nadążyć za zapotrzebowaniem klientów w profesjonalny i skuteczny sposób. Dzięki systemowi zarządzania narzędziownią kierownik magazynu może zaplanować okresową konserwację cennej maszyny. Może on również rejestrować rodzaj czynności serwisowej. Dlatego koniecznie sprawdź program demo CMMS.

Ceny licencji

Chcesz wiedzieć ile kosztuje nasze rozwiązanie? Przygotowujemy wyceny indywidualnie, wypełnij formularz to prześlemy ofertę. Poniżej podajemy szacunkowe miesięczne koszty w zależności od wybranego poziomu usługi. Na wycenę opłat wpływa kilka czynników, dlatego prosimy o kontakt. Podaj nam szczegóły Twoich potrzeb. Uzgodnimy warunki i prześlemy umowę do podpisu.

Basic

SaaS
od 500 PLN / miesiąc
 • Limit liczby użytkowników do 10
 • SaaS
 • Instalacja w chmurze SoftwareStudio
 • Wersje językowe
 • Brak modułu Android
 • Brak modułu Apple iOS
Start

Standard

SaaS lub on premise
od 2 000 PLN / miesiąc
 • Limit liczby użytkowników do 25
 • SaaS
 • Instalacja w chmurze SoftwareStudio
 • Wersje językowe
 • Android
 • Apple iOS
Popularne

Procesor

bez limitów
od 3 000 PLN / miesiąc
 • Brak limitu liczby użytkowników
 • SaaS
 • Instalacja na własnym serwerze
 • Wersje językowe
 • Android
 • Apple iOS
Max

Warunki handlowe

Wstęp

Poprzednie oferty handlowe przestają być aktualne, a niniejsza obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022. Oferta jest ważna bezterminowo, aż do ukazania się kolejnej edycji. Ceny zawarte w niniejszej ofercie są cenami netto, nie zawierają podatku VAT, wyrażone w polskich złotych. Do podanych cen należy doliczyć podatek w wysokości 23%.

Ceny

Ceny mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Klienci dokonujący zakupu są informowani o aktualnych cenach, a po przyjęciu zamówienia do realizacji ceny nie podlegają zmianie niezależnie od okoliczności. Cennik stanowi informację handlową. Zamówienia przyjmujemy osobiście w biurze, pisemnie pocztą elektroniczną. SoftwareStudio zastrzega sobie prawo do zaprzestania sprzedaży niektórych produktów, modułów bez wcześniejszego powiadomienia.

Licencja

Licencja typu STANDARD hosting w chmurze prywatnej SoftwareStudio, cena zależy od ilości użytkowników. Program dostępny jest wyłącznie Online przez Internet. Do kosztów licencji należy doliczyć koszty hostingu. Oferta cenowa programów dotyczy wyłącznie produktów, nie zawiera kosztów transportu, instalacji, wdrożenia, lub szkolenia. Wymienione usługi wykonujemy na koszt zamawiającego zgodnie z indywidualnymi ustaleniami. Opłaty licencyjne dotyczą prawa do instalowania i korzystania z nowych wersji programów, nie obejmują kosztów wdrożeń i szkoleń.

TCS-20231002-029

Aplikacja magazynowa w narzędziowni

Aplikacja magazynowa w narzędziowni to prosty i skuteczny sposób na zarządzanie zapasami narzędzi w Twojej narzędziowni. Zapewnia ona kompleksowy obraz stanu narzędzi w magazynie, umożliwiając szybkie i łatwe zarządzanie zapasami,…
TCS-2023106-128

Rola CMMS

Nowoczesne przedsiębiorstwa wymagają rozwiązań opartych o sprawdzone, bezpieczne i wydane systemy operacyjne oraz bazodanowe. Program CMMS działa w oparciu o bazę Microsoft SQL Server. Systemy CMMS są to zarówno programy…