logo
Oprogramowanie dla firm logistycznych

Oprogramowanie dla firm logistycznych

Oprogramowanie dla firm logistycznych

Oprogramowanie dla firm logistycznych nie jest jedynie narzędziem; to strategiczny partner w zarządzaniu i optymalizacji operacji logistycznych. Od planowania dostaw, przez zarządzanie trasami transportowymi, po koordynację działalności magazynowej - odpowiednie oprogramowanie może uczynić proces logistyczny bardziej efektywnym, ekonomicznym i odpornym na błędy.

Wybór najlepszego oprogramowania to inwestycja w przyszłość firmy, która może prowadzić do zwiększonej satysfakcji klientów, większej wydajności i, ostatecznie, do sukcesu na rynku logistycznym. Większość firm logistycznych korzysta z systemu zarządzania placem i magazynem (YMS) do planowania i optymalizacji dostaw wychodzących. Moduł zarządzania placem jest zazwyczaj zintegrowany z modułem zarządzania magazynem systemu YMS. Wiele osób korzysta również z jakiejś formy oprogramowania wspierającego proces zarządzania parkingiem.
Oprogramowanie dla firm logistycznych

Planowanie dostaw do magazynu

Podstawowym celem korzystania z YMS i oprogramowania dla firm logistycznych jest minimalizacja kosztów obsługi, zapewnienie terminowości dostaw oraz poprawa wykorzystania placu i magazynu. Istnieje wiele strategii, z których mogą skorzystać firmy logistyczne, aby zminimalizować koszty obsługi i zoptymalizować dostawy wychodzące. Jedną z powszechnych strategii jest użycie systemu przeładunkowego.

Cross-docking to rodzaj systemu obsługi, w którym przesyłki przychodzące są rozładowywane i sortowane w centralnej lokalizacji. Produkty są następnie przeładowywane na ciężarówki wychodzące zgodnie z ich przeznaczeniem. Tak więc Cross-docking może znacznie obniżyć koszty obsługi, ponieważ eliminuje potrzebę przechowywania produktów w magazynie. Zmniejsza również ilość czasu, jaki produkty spędzają w magazynie.

Oprogramowanie dla firm logistycznych nie jest jedynie narzędziem; to strategiczny partner w zarządzaniu i optymalizacji operacji logistycznych. Od planowania dostaw, przez zarządzanie trasami transportowymi, po koordynację działalności magazynowej – odpowiednie oprogramowanie może uczynić proces logistyczny bardziej efektywnym, ekonomicznym i odpornym na błędy.

Oprogramowanie awizacyjne VSS.net

Oprogramowanie dla firm logistycznych

Sprawdź nasz program VSS, czyli program awizacyjny klasy YMS. Oferujemy wersję demonstracyjną online.

Oprogramowanie dla firm logistycznych

Firmy logistyczne codziennie zmagają się z wieloma wyzwaniami. Obejmują one zarządzanie dużą liczbą dostaw, zapewnienie odpowiedniej trasy transportu, a także koordynowanie skomplikowanych operacji magazynowych. Oprogramowanie dla firm logistycznych, dobrze zaprojektowane i zaimplementowane, może być kluczem do przełamania tych barier i osiągnięcia sukcesu.

Planowanie i Zarządzanie Dostawami

Jeśli magazyn ma dużą liczbę dostaw, zrozumienie, jakie przedmioty są dostarczane, kiedy i w jakiej ilości, może być kluczowe. Dostarczane przedmioty mogą być duże lub ciężkie, a zarządzanie nimi może wymagać dodatkowego personelu. Oprogramowanie dla firm logistycznych umożliwia:

  • Automatyzację procesów: Automatyzacja rozładunku, sortowania i przechowywania towarów może znacząco zredukować czas i wysiłek.
  • Analizę danych: Analiza danych pomaga w prognozowaniu i planowaniu przyszłych dostaw, co może prowadzić do optymalizacji zasobów i zwiększenia satysfakcji klientów.

Optymalizacja Tras Transportowych

Złożoność trasy dostawy jest równie ważna. Wybór najbardziej efektywnej trasy, zwłaszcza w przypadku dużych dostaw, może być kluczowe. Dlatego oprogramowanie dla firm logistycznych oferuje:

  • Zintegrowane systemy GPS: Ułatwiają one planowanie najbardziej efektywnych tras, zwłaszcza w skomplikowanej sieci ulic.
  • Zarządzanie flotą: Narzędzia do monitorowania i zarządzania flotą pozwalają na śledzenie pojazdów w czasie rzeczywistym i reagowanie na nieprzewidziane wydarzenia.

Zarządzanie Placem i Parkingiem

Właściwe zarządzanie placem i parkingiem jest kluczowe dla sprawnego procesu dostawy. Oprogramowanie dla firm logistycznych może pomóc:

  • Optymalizacja przestrzeni: Planowanie przestrzeni do parkowania pojazdów i sposób rozładunku dostaw.
  • Integracja z urządzeniami: Łączenie z urządzeniami takimi jak kamery czy czujniki może pomóc w monitorowaniu i zarządzaniu ruchem na terenie magazynu.

Jeśli magazyn ma dużą liczbę dostaw, może być konieczne zatrudnienie dodatkowego personelu do pomocy przy rozładunku. Jest to szczególnie ważne, jeśli dostarczane przedmioty są duże lub ciężkie. Zapewniając efektywne planowanie i zarządzanie dostawami, możliwe jest sprawne i efektywne prowadzenie magazynu. Pomoże to zwiększyć satysfakcję klientów i zapewnić sprawny przebieg operacji. Wybierz więc najlepsze oprogramowanie dla firm logistycznych.

Inną ważną kwestią jest złożoność trasy. Jeśli magazyn znajduje się w skomplikowanej sieci ulic, może być konieczne skorzystanie z systemu GPS, który pomoże zaplanować najbardziej efektywną trasę. Jest to szczególnie ważne w przypadku dużych dostaw, które mogą wymagać kilku tur.

Po zaplanowaniu rodzaju dostaw, częstotliwości i trasy należy pomyśleć o zarządzaniu placem i parkingiem. Obejmuje to zapewnienie odpowiedniej przestrzeni do parkowania pojazdów, a także planowanie sposobu rozładunku dostaw. Takie właśnie powinno być oprogramowanie dla firm logistycznych.

Oprogramowanie dla firm logistycznych
oprogramowanie dla firm logistycznych

Technologie i oprogramowanie dla lepszej logistyki magazynowej i zarządzania parkingami

Wiele powiedziano o roli technologii w usprawnieniu zarządzania magazynem. Być może mniej osób zastanawiało się, w jaki sposób można wykorzystać technologię do usprawnienia innych obszarów zarządzania łańcuchem dostaw, takich jak dostawy do magazynu i na plac oraz zarządzanie parkingami. W tym artykule przyjrzymy się, w jaki sposób dwie firmy logistyczne wykorzystują technologię do usprawnienia tych operacji i osiągnięcia wydajności.

Oprogramowanie dla firm logistycznych oraz do zarządzania dostawami do magazynu

Pierwszą firmą jest firma logistyczna DHL, która opracowała oprogramowanie umożliwiające kierowcom planowanie wizyt w lokalizacjach klientów. Oprogramowanie uwzględnia liczbę przesyłek do dostarczenia, wielkość pojazdu, warunki ruchu oraz odległość do przejechania. Przydziela również określone przedziały czasowe dla każdej dostawy, dzięki czemu kierowca dokładnie wie, kiedy przyjechać.

Oprogramowanie zostało przetestowane w Holandii i jest obecnie wdrażane w innych krajach. DHL twierdzi, że jak dotąd opinie kierowców są pozytywne, a oprogramowanie pomogło zmniejszyć liczbę nieodebranych dostaw.

System zarządzania placem do parkowania

Drugą firmą jest amerykańska firma XPO Logistics, która opracowała system zarządzania placem (YMS), który pomaga zoptymalizować wykorzystanie miejsc parkingowych w magazynie. YMS wykorzystuje czujniki do identyfikacji dostępnych przestrzeni i kieruje do nich pojazdy. Zapewnia również informacje w czasie rzeczywistym o lokalizacji pojazdów i przyczep, dzięki czemu kierowcy mogą łatwiej znaleźć drogę na podwórku.

XPO Logistics twierdzi, że YMS przyczynił się do zmniejszenia liczby wypadków na parkingach magazynowych, a także poprawił efektywność jego działania. Firma planuje teraz wdrożyć system YMS w innych lokalizacjach magazynowych.

Technologia może wyraźnie odgrywać rolę w poprawie efektywności operacji logistycznych w magazynie. Należy jednak pamiętać, że chociaż technologia może pomóc w usprawnieniu tych operacji, nie zastępuje ona dobrego zarządzania. Kluczem do sukcesu jest wykorzystanie technologii do wspierania i ulepszania istniejących procesów, a nie próba ich zastępowania.

DEMO Oprogramowanie dla firm logistycznych

Awizacje dokowe
Program DEMO

Awizacje dokowe

W dzisiejszych czasach, zarządzanie magazynem nie jest już tylko kwestią organizowania półek i utrzymania zapasów. To skomplikowany proces, który obejmuje planowanie, harmonogramowanie i zarządzanie dostawami, awizacje dokowe, a także optymalizację przepływu towarów. Właśnie tutaj na ratunek przychodzi Studio VSS.net oraz SoftwareStudio, oferujące najnowocześniejsze oprogramowanie awizacyjne i system YMS.

YMS system
Program DEMO

YMS system

Kiedy transport dotrze do Twojego magazynu, pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to sprawdzić pojazd. System YMS pozwoli Ci to zrobić, udostępniając Ci listę wszystkich pojazdów na Twoim podwórku oraz ich aktualny status. Po dokonaniu odprawy w transporcie będziesz musiał przydzielić kierowcę do pojazdu. System YMS dostarczy Ci listę wszystkich kierowców w Twojej stoczni oraz ich dane kontaktowe.

Aplikacja awizacyjna
Program DEMO

Aplikacja awizacyjna

Aplikacja awizacyjna może być zintegrowana z systemem monitorowania aut. Wykorzystujemy tutaj nawigację samochodów. Pojazd monitorowany jest przez każdego przewoźnika. Dane o bieżącej lokalizacji mogą być okresowo np. co 15 minut przekazywane do platformowy awizacyjnej. Jeżeli położenie auta uniemożliwia dotarcie na zaplanowany czas, wówczas system może automatycznie powiadamiać o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony. Awizacja w transporcie zoptymalizuje rzeczywisty czas załadunków i rozładunków towarów. Stanowi ona kluczowy czynnik zarówno dla przewoźnika, jak i pracowników działu logistyki i magazynu. Użytkowanie systemu przeznaczonego do awizacji w transporcie pozwala przenieść część pracy związanej z awizowaniem na przewoźników. Ponadto usprawnia harmonogramowanie wizyt i ruchu na terenie zakładu.

Awizacja dostaw aplikacja
Program DEMO

Awizacja dostaw aplikacja

Program awizacji dostaw, czyli vss.net. Przedsiębiorstwa, których jednym z działań jest awizacja dostaw, potrzebują systemu, który będzie pozwalał na ich nadzorowanie oraz usprawnianie harmonogramu transportów. Najlepszym systemem do tego celu jest awizacja dostaw aplikacja VSS.net od SoftwareStudio.

Awizacje dostaw
Program DEMO

Awizacje dostaw

Awizacje dostaw, administrowane z poziomu aplikacji, znacznie zwiększają wydajność wielu przedsiębiorstw logistycznych. To właśnie z ich poziomu użytkownik może zarządzać oknami czasowymi, koordynować dostęp do zdefiniowanych zasobów oraz gromadzić pełną dokumentację wizyt na terenie zakładu. Utworzenie awizacji odbywa się za pomocą formularza Internetowego lub aplikacji mobilnej. Zarezerwowanie czasu na załadunek/rozładunek to wybór wolnego miejsca w kalendarzu. Zarządzanie oknami czasowymi upraszcza procesy działu logistycznego, obsługi magazynu oraz przewoźnika. Oferowana aplikacja do awizacji dostaw umożliwia zgłoszenie kierowców samochodów ciężarowych w momencie podstawienia auta na parking zakładu.

programie do awizacji Android
Program DEMO

Dowiedz się więcej o programie do awizacji Android!

Program do awizacji Android, czyli Chcesz poprawić sprawność operacji w magazynie? Użyj programu do awizacji Android, aby scentralizować informacje o faktycznych czasach przyjazdu pojazdów wraz z innymi istotnymi danymi. Zastosuj program do awizacji Android, aby zapewnić klientom, dostawcom i przewoźnikom łatwy dostęp do rezerwacji z wyprzedzeniem. Analizuj i raportuj czasy z planowanymi czasami, a rzeczywistymi realizacjami. Kontroluj czas pracy magazynów związanych z załadunkiem lub rozładunkiem. Uzyskaj wiedzę i narzędzia do motywowania pracowników.